2013. január 29., kedd

imaka

Október 1. Marinka János és Ibolya. Adjunk hálát az Úrnak, hogy ebben az évben is az örökbefogadási programban több mint 80 gyerek táboroztatására érkezett adomány.  
Október 2. Simon Sándor és Klára. Könyörögjünk Istenünkhöz, hogy legyen elegendő munkatárs amennyi a táborhely megfelelő működtetéséhez szükséges.
Október 3. Deák István Könyörögjünk azért, hogy Isten mutasson utat a területemen lévő önkéntesek megfelelő segítéséhez. Bakos. Hálatelt szívvel állunk meg előtted Uram az elmúlt nyárért, az alkalmakért, amiket megtarthattunk. Kérünk Téged, te adj bölcsességet nekünk, hogy újra beinduljon az ÖHK.
Október 4. Simon József és Ellus. Az „Örömhír” újság szállításának a szolgálatát Magyarországról Zsolt végzi. Húgánál, Mártánál nemrég daganatot diagnosztizáltak. Imádkozzunk a műtétjéért, és az Úrtól való gyógyulásáért.
Október 5. Buda Olgi. Imádkozzunk mennyei Atyánkhoz, hogy indítson el emberi szíveket a gyermekek közötti szolgálatba területem azon gyülekezeteiben, ahol sajnos még nincs ÖHK
Október 6. Tiszabökény Hálát adunk Urunknak azért, hogy vannak, akik bekapcsolódtak a gyermekek közötti szolgálatba.
Október 7. Tiszapéterfalva  Hálás a szívünk, hogy gyermekeink a nyár folyamán is hallhatták az evangéliumot. Urunk add, hogy az ige Lelked által gyökeret verjen a gyermekek szívében és meghozza gyümölcsét. Kérem (Páter Ilona) a mennyei Atyámat, hogy gyógyítson meg és adjon erőt szolgálni a gyermekek között.
Október 8. Szőllősgyula Hordozzuk imádságban a gyermekeket, a felnövekvő nemzedéket. Könyörögjünk továbbra is a mi Mennyei Atyánkhoz egy beteg kisgyermekért, aki leukémiás.
Október 9. Marinka János és Ibolya. Szeptembertől új területeket kaptunk. Imádkozzunk, hogy az Úrnak tetszően tudjuk végezni feladatunkat ezekben a gyülekezetekben is.
Október 10. Simon Sándor és Klára. Imádkozzunk együtt egy megfelelő építő brigádért a munkálatok folytatásának elvégzéséhez a táborhely területén.
Október 11. Deák István Dicsőítsük Mennyei Atyánkat a számomra adott területért, és kérjük együtt a tőle kapott vezetést továbbra is.
Október 12. Simon József és Ellus. Magasztaljuk Mennyei Atyánkat, amiért kiárassza kegyelmét a gyermekekre és a felnőttekre egyaránt. Hálát adunk, hogy az Úr segedelmével 20 éve indulhattak el az első ÖHK alkalmak Kárpátalján. Igéje átformált sok gyermeket a megtérésre és a lelki növekedésre. Hálát adunk minden testvérért, akik engedelmeskedtek az Úrnak és bármilyen módon részt vettek a gyermekek közötti szolgálatban. Mindenért az Úré a dicsőség!
Október 13. Buda Olgi. Sok testvér már hosszú évek óta végzi a szolgálatot és vannak, akik már megfáradtak vagy már ki is estek a szolgálatból. Könyörögjünk Urunkhoz megújulásért és buzgóságért az Úr ügye iránt.
Október 14. Nagypalád Könyörögjünk együtt Istenünkhöz, hogy áldja meg igyekezetünket az ÖHK és VI valamint TK szolgálatban a gyermekek között.
Október 15. Marinka János és Ibolya A mai gyerekek sajnos nagyon keveset olvasnak, de a LPK leckéi még csak kinyomtatott változatban vannak meg. Imádkozzunk, hogy az Úr adjon vágyat a gyerekek szívébe elvégezni egy-egy leckesorozatot.
Október 16. Simon Sándor és Klára. Vigyük Isten elé az őszi táborozó csoportokat, akiknek biztosítanunk kell a megfelelő környezetet a lelki feltöltődésre az alkalmakon. Déda. Adjunk hálát az Úrnak, hogy békességben szólhat az ige a gyerekek körében. Imádkozzunk azokért az országokért, ahol ezt már nem szabad megtenni!
Október17. Buda Olgi. Könyörögjünk Istenünkhöz az iskolai evangelizációs alkalmakért, amit ha Urunk enged, szeretnék megszervezni az őszi és tavaszi időszakban. Adjon Urunk ebben előrehaladást és bölcsességet a szervezésekben.
 Október 18. Fertősalmás Hálát adunk az újabb tanévért, az új lehetőségekért. Imádkozzunk a tanítókért, hogy legyen erejük lelkiekben és testiekben is, hogy elvégezhessék a rájuk bízott feladatokat .
Október 19. Deák István. Engem bízott meg a munkatársi csoportunk, hogy vizsgáljam meg milyen módon érhetnénk el a gyermekeket az interneten keresztül. Imádkozzunk együtt Isten világos vezetéséért ebben az ügyben is.
Október 20. Simon József és Ellus. Ha az Úr engedi, a 20 és 27.-i napokon Gyermekek Evangéliumi Tanítása 2. fokozatú tanfolyamot szervezünk a munkatársakkal. Imádkozzunk, hogy minél több 1. fokozatot végzett testvérrel lehessünk együtt a képzésen és az Úr munkálkodjon mindnyájunkban, formáljon hasznos eszközeivé.
Október 21. Salánk. Dicsőítsük és magasztaljuk Istenünket áldásaiért, melyet nap, mint nap áraszt reánk. Legyen hála az Úrnak a nyári alkalmakért (bibliai gyerekhét, 5NK, táborozás, családi nap és egyéb alkalmak), mikor a gyermekeinknek szólhatott az evangélium.
Október 22. Beregszász Imádkozzunk a gyülekezetben lévő betegekért, hogy az Úr adjon nekik erőt ezekben a nehéz időkben, és mielőbbi gyógyulást. Imádkozzunk a kialakulóban lévő bibliaóráért, hogy Isten munkálkodjon az emberek szívében, és adjon nekik indíttatást a részvételhez.

Október 23. Visk Kérjük Istenünket, hogy adjon szolgálattevőket a VI-ba. Könyörögjünk, hogy beinduljon az ÖHK és a TK. Adjon az Úr vágyat a gyermekek és fiatalok szívébe a hitben elindulni és Krisztus útján járni.Október 24. Beregsom - Uram, áldott legyen a neved az előző hónapban induló ÖHK-ba eljutott gyermekekért. Hálásak vagyunk, mert most is megmutattad, hogy van kiért, kikért vállalni a szolgálattal járó nehézségeket. Add, hogy lélekszámban növekedjünk az alkalmainkon.
Október 25. Csongor Mindenható Urunk te adj gyermekeinknek vágyakozást a szívükbe ezen az éven is az alkalmakra, ne vond meg lelkednek munkáját tőlük, formáld kicsiny életüket, hogy soha ne felejtsék el a te nagy irgalmadat.
Október 26. Badaló Imádkozzunk az ÖHK-ért, hogy legyenek továbbra is otthonok, ahol megnyitják az ajtókat a gyermekek előtt.
Október 27. Kisbégány Magasztaljuk Atyánkat az ovisok között működő szolgálatért és kérjük vezetését a tinik közötti alkalom újraszervezéséhez.
Október 28. Dercen. Könyörögjünk együtt Urunk áldásáért, a gyermekek közötti alkalmakra, amelyeket idén kevesebb munkatárssal is szeretnénk megfelelően végezni.
Október 29. Nevetlenfalu . Imádkozzunk együtt  az induló TK alkalomért  és az  ÖHK folytatásáért..Fornos. Hálát adunk Istenünknek, hogy újra beindulhatott az ÖHK. Kérjük Őt, hogy adjon bölcsességet és türelmet a tanítóknak, hogy megfelelően hirdessék az Ő igéjét a gyermekek között.
Október 30. Mezővári. Imádkozzunk az Úrhoz, az újra megnyitott alkalmainkért, hogy töltse meg Isten Szent Lelke a tanítókat bölcsességgel, hogy amit az Úr kijelentett azokat át tudják adni a gyermekeknek, s hogy ők be tudják fogadni az élő üzenetet. És adjunk hálát a mellettünk álló munkatársakért, akik kisebb-nagyobb szolgálatot végeznek az Úr dicsőségére.
Október 31. Forgolány Áldjuk és magasztaljuk Istenünket, hogy egész nyáron megáldotta alkalmainkat és hálát adunk neki a gyermekekért, akik között szolgálhattunk. Imádkozzunk, hogy az új tanévben is, a gyermekalkalmakon minél többekhez eljuthasson az örömhír.


ÖHK- Örömhír Klub
LPK- Levelező Postaláda Klub
VI- Vasárnapi Iskola
TK- Tini Klub
5NK- 5 Napos Klub

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése