Marinka János és Ibolya

Ők pedig elbeszélték mi mindent tett velük az Isten.


Apostolok cselekedete 15:4

Kedves Testvérünk az Úr Jézus Krisztusban!
Az Apostolok cselekedete könyvében többször olvasunk arról, hogy amikor a tanítványok megtapasztalták Isten hatalmát, kegyelmét, akkor örömmel és bátran beszéltek erről a gyülekezetben. A mai keresztény embernek, nekünk is ez lenne a feladatunk, ellenben mi sokszor gyáván hallgatunk, vagy dicsekszünk, és magunkénak tulajdonítjuk a dicsőséget.

„Gyülekezettől a Gyermekekig”

 Az évek során mindig az volt a látásunk, hogy a helyi gyülekezettel együtt érjük el a környék gyermekeit az evangéliummal. A „Gyülekezettől a gyermekekig” projekt is ezért jött létre. Csak egy módszer, egy lehetőség a sok közül, hogy miként tudjuk segíteni a gyülekezetet a nagy missziói küldetés betöltésében, amit az Úr Jézus Krisztustól kaptunk, hogy hirdessük az evangéliumot az egész világon.

A Gyülekezettől a Gyermekekig” projekttel ezt a kapcsolatot szeretnénk folytatni és erősíteni. A Levelező Klub működtetését lehet a gyülekezetből vagy otthonról is irányítani. Szükség van egy önkéntes munkatársra aki szétosztja,majd begyűjti a leveleket a gyerekektől. A gyermekeknek átadjuk az aktuális Bibliai leckéket. Ők tanulmányozzák azt, kitöltik a feladatlapot, és visszaküldik. Amikor elvégezték a 10 leckét, visszakerül a központi irodába itt ellenőrzöm és minden gyermeknek oklevelet, küldök érte.
A projektnek milyen eredménye lehet?

  • Gyermekek (és a családjaik) megismerik az Úr Jézust!
  • Gyülekezetek növekednek és megerősödnek.
  • A környezetünk átalakul.
Februártól Kárpátalján is sok gyülekezet kapcsolódott be ebbe a projektbe. Isten hatalmasan munkálkodott a gyülekezetekben, a gyermekek életében. Hadd osszam meg veled a következő bizonyságtételeket, amelyeket ezzel a projekttel értünk el. Istené legyen ezért is a dicsőség.
Hálát adunk Istennek azért, hogy Barkaszóra is eljuthatott a GYEK Levelező Postaládaklubjának ez a programja. A levelezésbe kb. 85 gyerek vett részt,amelyből majdnem mindenki oklevélben részesült. A levelezés segítségével (mivel a legtöbben az Örömhír Kluban kapták meg a leckéket) az ÖHK-ba járó gyermekek száma 8-10 főről 35-40 főre emelkedett. Hálát adunk Mennyei Atyánknak, mert megtapasztalhattuk gondviselését, hogy mindeddig összegyűjti a gyerekeket alkalomról alkalomra. Bár, csak 25-30 gyerek maradt a levelezés végezetével, de ezért is hálát adunk az Úrnak. Könyörgünk azokért a gyermekekért akik távol maradtak, hogy Atyánk munkálja az ők szívükben is a vágyat igéje után. Kérjük Istenünket, hogy az ÖHK-ban maradt gyerekeket kovácsolja össze egy igazi közösséggé.
Tóth Krisztina és Vántus Lívia(ÖHK tanítók) Barkaszó

Számomra a levelezés azért volt fontos, mert az érdekes kérdések és történetek segítségével sok mindent megtanulhattam Isten hatalmáról, szeretetéről és Jézus Krisztusról. Mindig kíváncsian vártam az új feladatokat, hiszen nem csak tanulhattam rajtuk keresztül, hanem részese lehettem egy olyan közösségnek, amely tagjainak ugyanolyan fontos az Istenbe vetett hit, mint nekem. A levelezés által közelebb kerülhettem Istenhez és mélyebb lett a hitem.
 Kitti-Karolina (Barkaszó)

Hálatelt szívvel tudok bizonyságot tenni a bátyúi gyermekek  közötti szolgálatban, mert nagy örömöket tapasztaltam meg . A Bátyúi Középiskolában tartottuk meg az alkalmat február 6-án, több mint 50 gyerek kezdte meg a levelezést, de a végére 23 gyermekfejezte be. Hétről hétre nagy örömmel olvasták és fejtették meg a megoldásokat. Nagy öröm volt számomra, ahogy a gyerekek a szülőket és a nagyszülőket is mozgósították, mivel az ő bibliatudásuk még kevesebb. A leveleket hetente kétszer cseréltük, hét közepén az iskolába a gyerekek elhozták az iskolába amit a gyermekeim szedtek össze a gyerekektől, a következő levelet a Vasárnapi Iskolába osztottuk szét. Voltak gyermekek, akik addig nem jártak gyermek-istentiszteletre, de ma már járnak. Hitem szerint az Úr igéje nem hulla a porba, hanem mindig célhoz ér és eltalálja az ember szívét, így a gyermeki szívben is célhoz ér. Valakinél talán később, de már tudni fogja az utat, ami az Úr Jézushoz vezeti majd. A mi dolgunk átadni Isten üzenetét a számukra. Hálásak  vagyunk Istennek hogy részt vehettem ebben a szolgálatban.  Ha az Úrnak fontos, akkor legyen nekünk is az. Eképpen a ti Mennyei Atyátok sem akarja, hogy egy is elvesszen e kicsinyek közül.  Mát18,14

Ruszinkó Laci és Gyöngyike - ÖHK tanítók (Bátyu)
Ruszinkó Dominika vagyok 4. osztályos tanuló. Mikor elkezdtük ezt a levelezést, akkor azon gondolkodtam, hogy milyen jó lesz kapni egy igés hűtő mágnest és egy oklevelet. Mikor az elsőket végeztem még ez volt bennem. De mikor már az utolsókat csináltam, rájöttem, hogy nem is a mágnes és az oklevél a fontos, hanem a történetek és, hogy elvégezhetem ezt a levelezést. Tanultam új történeteket és elolvastam a régit is. A leveleket is jó móka volt elvégezni, mert sok érdekes és izgalmas kérdés volt benne. Nekem ez a levelezés sok jót jelentett.                                                                  
 Dominika (Bátyu)
Köszönöm ezt a csodálatos leckesorozatot, amely által még jobban megismerhettem az Úr Jézust, és az Ő hatalmát.                                                                                                                             
Erik (Csongor)
Nagyon szeretem ezeket a leckéket megoldani, mert sok új dolgokat tanultam meg belőle,és már sokkal több kérdésemre megtudtam a választ.                                                             
 Adrienn ( Kisdobrony)

Ha többet szeretnél megtudni a projektről, és a gyülekezetedben is szeretnéd működtetni, kérlek, hogy lépj kapcsolatba velem. Örömmel, állok rendelkezésedre!


Imatémák

Hálaadás:
  • Magasztaljuk az Urat, hogy több gyülekezet csatlakozott a „Gyülekezettől a gyermekig” projektbe
  • Köszönjük az önkéntes segítőket, akik a levelezésben segítenek
  • Adjunk hálát a „nyitott ajtókért”, hogy több iskolába szervezhetünk 5Napos Klubot az iskolai táborozás programjának keretén belül.
Kérés:
  • Könyörögjünk az elhangzott Igékért,hogy gyümölcsöt teremjen a gyermekszívekben
  • Imádkozzunk a szolgáló csapatért,akikkel táborozás vagy 5Napos Klubban szolgálunk,hogy egységben szolgáljunk ezzel is építve Isten országát
  • Könyörögjünk azokért a szülőkért, akiket a gyermekeik vittek be a gyülekezetben, hogy meghallják Isten Igéjét, s beépüljenek a helyi gyülekezetekbe

Köszönöm, hogy imádságoddal támogatod a szolgálatomat. Ez nagy biztatást és sok erőt jelent számomra. Nagyon sokszor érzem azt, hogy imádkozó háttér áll a hátam mögött. Köszönöm, hogy ezután is számíthatok imádságodra. Kívánom, hogy Isten áldja meg életedet, töltsön be az Ő jelenlétével és kegyelmével gazdagon.                                                                           Szeretettel : Ibolya
Adományaitokat továbbra is átadhatjátok személyesen, vagy elküldhetitek az alábbi bankszámlára:
УBМΓO «Товариство Євангелізації Дітей” Код 20050550  Розрахунковий рахунок  26001395679271 в Ірпінському відділені КMФ АКБ „Укрсоцбанк” МФО 322012
призначення платежу: „Добровольні внески для Баньои Иболя

Levelező Postaláda Klub
Fő feladatom Kárpátalján a Bibliai Levelező Klubb vezetése. Jelenleg 1500 gyermek a tagja ennek a klubnak. Azt tapasztalom, ha van egy gyermek az osztályban aki lelkesen végzi a levelezést, könnyen magával tudja lelkesíteni osztálytársait is. Nemegyszer tapasztaltam már, hogy volt olyan gyermek, aki osztálytársainak több mint felét bevezette a levelezésbe. Az elmúlt évben 9911 levelet küldhettem szét a gyermekeknek. 683-an fejeztek be egy–egy sorozatot, vagyis ennyi jutalmazó oklevelet küldtem ki. 15 gyermek jelezte, hogy ők a levelező klub-lecke tanulmányozása során  adták át életüket Istennek. Istent magasztaljuk ezért a hatalmas áldásért. Hadd osszak meg veled néhány személyes levelet is, ami nekem mindig nagy bátorítást jelent.
Nagyon szépen köszönöm ezeket a leckéket, mert nagyon-nagyon sokat tanulok belőlük. A leckéken keresztül megláthattam saját hibáimat, és rádöbbentettek mennyi bűnt követek el.
Köszönöm még egyszer a leckéket.
Renáta(15 éves)
 Nagyon vártam már a levelét. Amikor a postás néni meghozta, úgy örültem neki, hogy rögtön hozzá is fogtam felbontottam, és elolvastam, amit írni tetszett. Aztán figyelmesen elolvastam a leckét, és ki is töltöttem az oldalt.
Köszönöm, hogy írt, és várom a következő leckét.
Orsolya ( 7 éves)
Nagyon sok nehézség volt az életemben. 9 éves koromban majdnem bele égtem a tűzbe, mivel leégett a házunk. De az Úrnak köszönhetően épségben kimenekültem. Ettől a naptól éreztem, hogy akár mennyi nehézség van az életemben, nincs okom félni, mert Ő mindig ott van és vigyázz rám. Az Úr nélkül most már nem tudom elképzelni az életemet. Igaz, van úgy, hogy eltávolodom tőle, de ad próbákat és nehézségeket, ami visszavisz, és ez által erősödöm. Tudom, hogyha emberekben csalódom is, Istenben nem fogok csalódni, mert Ő az én erős támaszom. Köszönöm ezeket a leveleket is.
Krisztina(18 éves) 


Gyermekhét Fornoson
15 ÖHK tanító, 7 kisegítő, több mint 100 gyermek, több mint 60 fiatal vehetett részt a január 10-14. között Fornoson  a gyermekhéten és ifjúsági estéken. Mivel a gyülekezeti termünk kicsi, ezért két csoportban szerveztük meg a gyermekekkel való foglalkozást. A délelőtti csoporthoz csatlakoztak az ovisok is, így naponta  70 gyermek gyűlt össze. A kicsi gyermekek nagy örömmel és lelkesen jöttek napról napra. „Legalább értékes és hasznos dolgokkal töltik el a téli szünidőt” – vélekedett néhány szülő.
A másik csoportban 30-35-en voltak. Ezzel a csoporttal könnyebb volt a foglalkozás.
Hogy az ifjúság se maradjon ki, 6 órától nekik is volt program: éneklés, előadás, játékok, táncház. A fiatalok este 9-kor sem akartak hazamenni, olyan jól érezték magukat.
Ez a gyermekhét lendületet adott nekünk tanítóknak a további szolgálathoz. A gyermekhét után elhatároztuk, hogy a gyülekezetben addig is jól működő vasárnapi iskolát ketté osztjuk. Ezeken az alkalmakon is 30-35 gyermek van két csoportban. Örül a szívünk, amikor még láthatjuk a gyermekekben az őszinte vágyat Isten Igéje iránt.
A fornosi fiatalok kérésére beindulhatott vasárnaponként az úgynevezett szabadidős foglalkozás, ahol különböző vetélkedőkön, versenyeken kapcsolódhatnak ki a heti iskolai feladatok terhei után, és természetesen Isten Igéje sem hiányzik. Az első alkalmon 28-an voltak együtt.  Elmondhatjuk a tanítókkal eggyütt, Isten áldásában volt részünk gazdagon azon a héten is.