Buda Olgi

2019.


Információs Imakörlevél
           

Tanúul hívom ma ellenetek az eget és a földet, mert elétek adtam az életet és a halált, az áldást és az átkot. Válaszd hát az életet, hogy élhess te és utódaid is! 5 Móz: 30,19

Kedves imádkozó testvérem!

-A minap úton voltam hazafelé. Útközben keresztül kelletett hajtanom a falunkban lévő cigánytáboron. Már megszoktam, hogy nagyon kell vigyázni, mert bármikor kifuthat az autó elé gyerek, felnőtt háziállat bármi és bárki. Ezért ott fokozott figyelemmel szoktam vezetni az autót. Mint mindig az út most is tele volt emberekkel. Az asszonyok, fiatalok, férfiak előszeretettel vannak az úton, beszélgetnek. Egyszer csak látom, két kicsi gyerek jön át az úton! Kezükben egy telefon, el vannak merülve benne. Nem nézve szét, nem figyelve, hogy nincsenek e veszélyben, mennek át a másik oldalra. Én látva a veszélyt megálltam. De a körülöttünk lévő felnőttek nem látták, nem figyeltek fel arra, hogy ott az a két gyerek. Talán az övé, a rokon, szomszéd gyerek veszélyben van! Senki nem törődött azzal, hogy a két gyerek úton volt a halál felé! Csak mikor megnyomtam a dudát, akkor eszméltek rá a felnőttek, hogy baj van. Akkor kapták fel a fejüket, és kezdtek cselekedni, figyelmeztetni a gyerekekre. Hazaérve csendességemben hálát adtam az Úrnak, hogy megőrzött engem és a gyermekeket a veszélyben. Megláttatta velem az Úr a történtekben a hasonlóságot az eset és a környezetünkben élő gyermekek között. A körülöttünk élő gyermekek, úton vannak a halál

felé! Sok felnőtt, szülő, rokon, ismerős, gyülekezeti tag veszi őket körül. Bár úgy gondoljuk minden rendben van, minden szükséges dolgot megkap, ami kell, ugyan mi lehet a baj? De meglátjuk e a gyerek Lelki szükségleteit? Vagy csak akkor, amikor Valaki megnyomja a dudát? Keresztyén emberként észre veszem e azokat a gyerekeket, akik ott vannak a környezetemben úton a halál felé? Ha pedig Urunk megengedte látni őket, kész vagyok e cselekedni? Figyelmeztetni, megóvni, tanítani őket. Nem ruházhatom át a felelősséget másra, mivel az úton én vagyok mellettük. Nem kiálthatok be azoknak, akik az otthonokban vannak bent, hogy gyertek ki, lássátok meg, hogy veszélyben van a gyereked!! Mert én vagyok ott! Nekem kell cselekednem!
 
Könyörgök az Úrhoz, hogy adja nekem, és neked  olvasó testvérem azt az óvó szeretetet a gyermekek felé, hogy legyünk mindenkor készek menni a gyermekekhez és vinni nekik az üdvösség evangéliumát, ami életet örök életet ad nekik. 

Ezt olvastam a minap: Imádságodban és könyörgésedben barangold be gyermeked testi, lelki,  szellemi világát. Isten olyan jó, hogy bármiben segít. Kérhetsz tőle hittel akármit. 
Legfőképp gyermeked üdvösségét kérjed! Mert, ha az megvan, akkor hirtelen a gyermeked testvéreddé válik. Fog vigyázni fehér ruhájára, és engedelmeskedni fog neked Isten Lelke szerint, mindenben. Abban biztos lehetsz, hogy az utolsó napon gyermekeddel kapcsolatosan ez lesz számodra a legédesebb valóság! 
De ha gyermeked üdvössége neked nem fontos, és felnőtt korában ő maga is elveszti a lelkét, mit fogsz érezni akkor, mikor te ott leszel Jézus vigasztalásában, törölni fogja könnyeidet, és látod majd fiadat, vagy lányodat, fehér ruha nélkül, szakadt földi élete köntösében, mely egészen nem fedi el rútságát. Csak azért, mert a magad üdvösségéért könyörögtél az Úrhoz, de az övé már nem fontos számodra.(részlet Zimányi József: Keresztyén nevelés a családban c. füzetéből)
                      
Urunk kegyelméből a húsvét előtti, utáni időszakban sok gyermekhez vihettem el magam is és . De jó lenne, ha minden településen ahová eljutott a húsvéti örömüzenet működnének Örömhír Kubbok és Vasárnapi Iskolák! Kérem az Urat, hogy adjon erre lehetőséget a kicsinyek számára. Kérem az Urat, hogy láttassa meg velem és veled is testvérem azt az egy-egy gyermeket, akinek még elmondhatjuk az Ő életet adó igéjét, hogy ne halálba, hanem életre jussanak.

önkéntes munkatársaim is az evangéliumot. Hálát adok az Úrnak az alkalmakért, amit megszervezhettünk, ahol Urunk kegyelméből sok-sok gyerek hallhatta az evangéliumot. Voltak igazán nagy csoportok, és olyan ahol mindössze négy gyerek vett részt. De milyen jó, hogy tudjuk Urunk előtt nem a számok, hanem a gyermekek lelke fontos. Ő elment az egy samáriai asszonyért, az egy Zákeusért is

                      Ezen a nyáron még sok feladat, szolgálat vár rám, testvérem, légy velem könyörgéseidben, hordozzuk együtt imádságban a gyermekek közötti szolgálatot. Ha Istenünk indít anyagilag is támogatni szolgálatomat, a fent megadott elérhetőségek között felveheted velem a kapcsolatot. Köszönöm, hogy mindeddig imádkoztál értem, áldja meg Urunk életedet szolgálatodat.

Imatémáim:

Hálát adok az Úrnak:
 •   azokért az alkalmakért, amelyek rendszeresen működnek a gyülekezetekben
 •   az önkéntes munkatársakért, akik lelkiismeretesen végzik ezt a szolgálatot
 •   az ima és anyagi támogatókért, akik szívükön viselik ezt a szolgálatot.


Kérem az Urat:
 •   nyisson ajtókat az egyelőre még zárt településeken
 •   küldjön Lelki embereket ezekből a településekről, akik készek szolgálatba állni
 •   adjon nekem bölcsességet az Ő akarata szerint helyt állni ebben a szolgálatban.



Szeretettel Olgi




2018. 

Információs Imakörlevele

Aki hálaadással áldozik, az dicsőít engem, és aki ilyen úton jár, annak mutatom meg Isten szabadítását. Zsolt: 50, 23

Kedves imádkozó testvérem!
Az utóbbi időben sokszor eszembe juttatta Urunk ezt az igeverset. Elém hozta mérlegre tett, s bizony meg kell vallanom, szégyenkeznem kellett, mert elbuktam ennek az igének a megélésében. Miért, mert a sok-sok szolgálat, futás közben elfeledkeztem a legfontosabbról- „...hogy egy a szükséges dolog”. Életünk folyamán, annyi lehetőség van tenni, szólni, vinni az evangéliumot, de mindenek között, nem szabad elfeledkeznünk, hogy Kiért? Miért tesszük? Mi kell legyen, a legfontosabb életünkben? Hol találjuk meg mindenhez a szükséges erőt, eszközöket feladatainkhoz? Annyira gazdag Mennyei Atyánk tárháza, hogy sokszor elfeledkezünk erről, pedig csak egy dolgot kell tennünk, mindig ott lenni az Ő jelenlétében s akkor mindenünk megvan. Az elmúlt időszakban sokszor futottam oda Mennyei Atyámhoz szükségeimmel, panaszaimmal, fáradságommal, mi volt felém a felelet? Hadd osszam meg veled…



Aki hálaadással áldozik… Szolgálatunk, s hiszem, hogy minden szolgálat egyik alappillére az imádság. Ez küzdelmes, kitartást, hűséget igénylő harc, ami nélkül lehetetlen vinni az evangéliumot. Lehetetlen úgy áldozni időt, erőt, szervezni alkalmakat, ha nincs mögötte kitartó imádság. Oda kell vinnünk Urunk elé hálaadásunkat mindazért, amit adott, s ott, Tőle kell elkérnünk mindent, ami előtt állunk, ebben az évben is! Szükséges megújítani imaéletünket! Szükségünk van arra, hogy imaközösségeket alkossunk. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy fegyver nélkül, az imádság fegyvere nélkül legyünk ott az Evangéliumot hirdetők harcmezején. Ezért testvérem, szükségünk van arra, hogy gyülekezetenként, munkatársi csoportonként, hívő gyermekcsoportokban létrehozzunk imaközösségi alkalmakat. Alkalmakat, ahol hálaadással magasztalhatjuk Urunkat, ahol könyörögni fogunk gyermekeinkért, fiataljainkért, országunkért önmagunkért, mindazokért, akik hirdetik az evangéliumot. Kérlek, csatlakozz hozzánk ebben az évben is, hozz létre imacsoportot lakóhelyeden!Legyen az bármilyen kicsi, vagy nagy  mert ahol ketten vagy hárman egybegyűlnek az Úr nevében Ő ott van, s megadja kéréseinket ha egy akarattal vagyunk.



annak mutatom meg Isten szabadítását.  Csodálatos dolog részesévé lenni Isten munkájának, szabadításának. Mikor egy-egy 5 Napos Klub után, táborozás után látod úgy hazamenni a gyerekeket, hogy tudod, Urunk elkezdte az Ő újjáteremtő munkáját a kicsi szívekben. A csoportbeszélgetésen egy kislány elmondta –„Olgi néni, én már nem érzem, hogy Isten gyermekek vagyok, pedig tavaly úgy mentem haza, hogy kértem Istent, hogy tisztítson meg”! Micsoda hatalmas felelősség elmondani ezeknek a gyermekeknek, hogy nem érzelmekre, hanem Istenünk elmúlhatatlan ígéreteire kell építenünk az életünket. Csodálatos hallani egy kisfiú imádságát, akiről azt mondják, hogy otthon nem szólal meg soha, semmilyen körülmények között.  Itt pedig megszólal és dicsőíti az Urat! Ezeknek a gyermekeknek szüksége van rendszeres utómunkára. Mikor hazamennek, szükségük van közösségre, imaháttérre, tiszta igei vezetésre. Könyörögjünk Mennyei Atyánkhoz, hogy legyenek Kárpátalja minden gyülekezetében, településén olyan családok, akik kinyitják otthonaikat egy-egy Örömhír Klub előtt.Alakuljanak Vasárnapi Iskolák, ahol a szülők rábízhatják  a tanítókra gyermekeiket, amíg ők a gyülekezetben vannak, s közben gyermekeik is egy hatékony foglalkozáson vesznek részt. Legyenek nyitott szívek, akik készek vinni az evangéliumot, és részesei legyenek Isten szabadításának. Kérjünk hatalmas dolgokat az Úrtól! Kérjük el Tőle az összes gyülekezetet, hogy népe kerüljön a helyére, lássa meg küldetését ebben a világban és ez a küldetés ne teher legyen, hanem megtiszteltetés. Legyen fontos számunkra az imádság szolgálata még inkább, mint bármikor ezelőtt, álljunk oda a résekre az Úr ügyében!


Imatémáim:
Köszönöm Mennyei Atyámnak…
 •   hogy az elmúlt időszakban új ÖHK-ok indulhattak területemen.
 • hogy indulhattak kegyelméből imaközösségek.
 • mindazokat a testvéreket, akik bármilyen formában is, de segítették szolgálatomat.


Kérem az Urat, hogy…
 • újítsa meg imaéletünket.
 •  tanítson meglátni vezetését, és engedelmeskedni annak.
 • segítse önkéntes munkatársaimat, hogy ne fáradjanak meg ebben a szolgálatban.


Testvérem, köszönöm, hogy mindeddig kitartottál mellettem ebben a szolgálatban! Istenünk gazdag áldását kérem életedre szolgálatodra. Ha Istenünk arra indít, hogy imaalkalmat indíts, és információkat kérsz ezzel kapcsolatban, vagy anyagilag is szeretnéd támogatni szolgálatomat, a megadott elérhetőségeimen felveheted velem a kapcsolatot.


Szeretettel Olgi.


"Ugyanígy a ti mennyei Atyátok sem akarja, hogy elvesszen egy is e kicsinyek közül.”   Máté: 18,14



2017



 Információs Imakörlevele

De hála legyen Istennek, aki a diadalt adja nekünk a mi Urunk Jézus Krisztus által! Ezért, szeretett testvéreim, legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, buzgólkodjatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiábavaló az Úrban. 1 Kor: 15,57-58

Kedves imádkozó testvérem!
Pontosan egy évvel ezelőtt arról írtam, hogy merjünk nagy dolgokat kérni az Úrtól, és ne szorítsuk Őt határok közé. Kértem az Urat, hogy szélesítse ki határaimat, és mutassa meg akaratát az előttem álló időszakra. Megtette! Kiszélesítette határaimat, bár nem egészen úgy, ahogyan képzeltem. Még gondolni sem mertem arra, amit Urunk elvégzett. Addig szolgálati területemhez tartozott az Ung megye és a Bereg megyének tízen három gyülekezete, Urunk kiszélesítette azt és még az Ugocsa megyéből is nekem ajándékozott nyolc gyülekezetet. Ide helyezett azért, hogy próbáljak kapcsolatokat teremteni, segíteni a gyermekek közötti szolgálatban, alkalmakat indítani, s megtalálni azokat a gyermekeket, akik sajnos nem járnak közösségbe és elvinni hozzájuk az Evangéliumot. Tudom, hogy minderre nem vagyok képes az én mindenható Istenem nélkül, aki azt ígérte, hogy ad diadalt, ad látást, erőt, még mindig lehet buzgólkodni. Hálás vagyok Mennyei Atyámnak, mert ezt nem egyedül kell tennem, mert Ő velem van, s testvéreket állított mellém, akikkel együtt szolgálhattunk a gyermekek között. Had számoljak be röviden néhány szóban szolgálatunkról.

Örömhír Klub

Szolgálatunk egyik rendszeres alkalmai közzé tartoznak ezek a gyermekalkalmak. Az utóbbi időben olyan nagyot változott a világ és abban a gyermekek, hogy igen nehéz elcsábítani őket a számítógép és a különböző tévéműsorok mellől. Viszont hála legyen Istennek, aki a diadalt adja nekünk a mi Urunk Jézus Krisztus által, hogy bár kevesebb a szolgálattevő, mert sajnos sokan kiestek a munkából, mégsem lett kevesebb gyermek elérve az evangéliummal. Dicsőítem az Urat, azokért a gyermekekért, akik még mindig igényt tartanak ezekre az alkalmakra, mert Urunk ad vágyat a kicsi szívükbe Istenünk életet adó igéje után. Imádkozzunk azokért a gyermekekért, akiknek sajnos még mindig nincs lehetőségük Örömhír Klubba járni. Adjon Urunk nyitott otthonokat, testéri szíveket, akik helyet adnának ezeknek az alkalmaknak, s szolgálnánk a gyermekek között. Ez különösen azokban a gyülekezetekben esedékes, ahol még nem tudtam kapcsolatot teremteni, s nincs GyEK szolgálat a gyülekezetben.



"Ugyanígy a ti mennyei Atyátok sem akarja, hogy elvesszen egy is e kicsinyek közül.”   Máté: 18,14


Ünnepi alkalmak
Dicsőítem Mennyei Atyámat azokért az önkéntes munkatársaimért, akik rendíthetetlenül munkálkodnak az Úrnak, akik minden lehetőséget megragadnak, hogy összegyűjtsék a gyermekeket és elmondják nekik az Örömhírt. Különösen megragadva erre az ünnep előtti alkalmakat, mert így a  gyerekek felkészülve lelkiekben ismerhetik meg az ünnep igazi üzenetét. Hálás szívvel adok hálát azért a negyvennyolc alkalomért, ahol 1270 gyermek vett részt. Imádkozzunk Urunkhoz, ezekért a gyermekekért, hogy Istenünk igéje ne térjen vissza üresen az ő kicsi szíveik közeléből, hanem hadd érje el a rendeltetési célját.


Evangelizációs hetek
Dicsőítem Mennyei Atyámat a nyitott ajtókért, ahol meg tudtuk

szervezni ezt az alkalmat a gyermekeknek. Legyen az iskola, gyülekezeti terem, focipálya, családi udvar, vagy bármi más lehetőség, feladatunk volt az Evangéliumot vinni a kicsinyek közé. Hálát adok Istenemnek ezekért az alkalmakért, ahol több mint 700 gyermek vett részt. Dicsőítem az Urat, mert azt mondta fáradozásunk nem hiábavaló, és látni az örömmel megtelt gyermeki szíveket, minden fáradságunk tovatűnt.


Nyári táborozás
Hatalmas teherként nehezedett rám ezen a nyáron a táborozás. Megszállta szívemet a félelem és sokat könyörögtem az Úrhoz az Ő vezetéséért, bölcsességért, munkatársakért, a gyermekekért. Istenünk csodálatos módon megáldotta két hetemet. Megőrzött bennünket minden betegségtől és balesettől. Velünk volt, s különösen kiterjesztette ránk az Ő kegyelmét. Dicsőítem az Urat az emberekért, akiket mellém állított, együtt harcolhattunk a gyermekek megtéréséért.  De hála legyen Istennek, aki a diadalt adja nekünk a mi Urunk Jézus Krisztus által! Mindazokért az áldásokért, amikkel megajándékozott bennünket.
Hadd kérjem testvérem ebben az évben is támogatásodat, hogy harcoljuk továbbra is együtt ezekért a gyermekekért és fiatalokért. Köszönöm, hogy imádságaiddal mellettem állsz a szolgálatban, ez erőt ad nekem a feladatok elvégzéséhez. Köszönöm az Úrnak, hogy adott mellém olyan testvéreket is, akik anyagilag is segítik szolgálatomat. Az Úr fizesse meg az ő áldozatkészségüket és fáradozásukat az Ő munkájában. Isten áldjon meg kegyelmével gazdagon! Ha Urunk arra indít, hogy anyagilag támogasd szolgálatomat, a fentebb megjelölt címen jelezheted.



Imatémáim:

Hálát adok Mennyei Atyám...
 •  áldásaiért, támogatásáért, vezetéséért, oltalmáért, amit kegyelméből megtapasztalhattam.        


 •  önkéntes munkatársaimért, akik szolgálnak a gyermekek között, sokszor háttérbe szorítva saját nehézségeiket és gondjaikat.

Kérem az Urat, hogy…
 • adjon lehetőséget új alkalmak indítására.
 •   adjon bölcsességet betölteni azt a helyet, ahová állított engem.
 •   küldjön anyagi támogatókat, akik előresegítik szolgálatomat.                                                                     Szeretettel: Olgi



2016. 



Információs Imakörlevele

Jabéc segítségül hívta Izráel Istenét, és ezt mondta: Bárcsak nagyon megáldanál engem, és kiszélesítenéd határomat, velem lennél, és megoltalmaznál a bajtól, hogy ne érjen fájdalom!
És megadta neki Isten, amit kért.
1Krónika 4,10

Kedves imádkozó testvérem!
Hosszú ideig volt imatémám nekem is ez, mint Jabécnak. Kértem Istent, hogy áldjon meg és szélesítse ki határaimat. Urunk bátorított és bíztatott, hogy merjek nagy dolgokat kérni Tőle.
Ne szorítsam Őt határok közé. Hatalmát, csodáit ne korlátozzam. Sajnos van, mikor mégis megteszem ezt. Nem merek nagy dolgokat kérni: megijedek a felelősségtől, a feladatoktól. Urunk csodálatos módon mégis sok áldásban részesített az elmúlt időszakban is. Hadd osszak meg ezekből néhány dolgot. 

Az utóbbi időben sajnos sokszor kellett hallanom, hogy itt-ott kiesik önkéntes munkatársunk a szolgálatból, családi vagy más okok miatt. Sokat aggodalmaskodtam, mivel az önkéntes munkatársak nagyon sokat jelentenek számomra. Bármelyikük elvesztése nagy hátrányt jelent a területi szolgálatban és személyes életemben is. 

Hiszen, ha arra gondolok, hogy Urunk mennyire kiszélesítette szolgálatomat, akkor azt kell mondanom, hogy ennek az oroszlánrészét az önkéntes munkatársaim végzik, én pedig  ingázom közöttük, s igyekszem tanácsolni vagy bátorítani őket. Mindeközben pedig magam is vinni Istenünk igéjét, olyan településeken, ahol még nincs rendszeres szolgálat a kicsinyek között.  Hálás vagyok Istennek, hogy annak ellenére, hogy fájdalom, el kellett engednem testvéreket, az ÖHK-ok száma területemen nem lett kevesebb, sőt Istené a dicsőség, hogy Urunk még mindig szélesíti határainkat, s több ÖHK nyílt a gyermekek részére. Bár a munkatársak elvesztése, nagy érvágás volt életemben.

Sok új alkalom nyílt, de sajnálatos módon azok a gyülekezetek, ahol eddig nem volt ÖHK, azóta sincs előrehaladás ebben a problémában. Urunk azonban megáldotta a már együttmunkálkodó gyülekezeteket, önkéntes munkatársakat, a gyermekeket, ahol rendszeresen folyik az ÖHK vagy Vasárnapi Iskola. Kérem Istenünk további áldását ezekre az alkalmakra, szolgálattevőkre és gyermekekre, hogy oltalmazza őket Urunk és adjon számukra Krisztusban való növekedést.

Csakis a Mindenható Istenemnek lehetek hálás azért, mert állított szolgálattevőket a táborozás idejére, mikor a nap huszonnégy órájában helyt kellett állni a munka bármely területén, úgy a tanításban, mint az étel elkészítésben, az imádságban vagy az anyagi támogatásban.

Magasztalom Atyámat, mikor visszatekintek és tudhatom azt, hogy területemen nagyon sok településen meg tudtuk szervezni az ünnepi alkalmakat, ahol ezeken az együttléteken mintegy 2440 gyereknek mondhattuk el, mit is ünneplünk karácsonykor. Újra csak hálával kell megállnom Istenünk előtt áldásáért, mert engedte megszervezni ezeket az alkalmakat, kiterjesztette határunkat, még több lehetőséget adott és megoltalmazott minden bajtól, hisz sokszor bizony nem is tudjuk, mi minden megtörténhetett volna, ha nincs velünk az Úr.

El sem tudom mondani, mekkora nagy hálával telik meg a szívem, ugyanis, ha szorult helyzetben vagyok, és segítségre van szükségem, fel tudom hívni testvéreimet, és tudom, hogy bátran hívhatom őket, mert bármilyen helyzetben készek mellém állni. S ezekben a pillanatokban legyen bármekkora a nehézség vagy feladat, mondhatom bátran, hogy ha Urunk nehézséget vagy fájdalmat is akar adni, tudhatjuk, hogy nem egyedül hordozzuk azt, mert van mellettünk, mögöttünk valaki, aki segít vagy imádkozik értünk, értem. 

Kedves imádkozó testvérem, köszönöm, hogy te is részese voltál ezeknek a szolgálatoknak, mert csendességedben hordoztál engem, s önkéntes munkatársaimat.
Egy ideje, már nem kértem az Urat arra, hogy bővítse határaimat, mert megijedtem a felelősségtől, amivel ez jár. De ma itt állva az Úr előtt, bűnbánattal kell megállnom, hogy nem mertem nagy dolgokat kérni, s még nagyobbakat! Vigyük hát Istenünk elé területem minden gyülekezetét! Kérjünk hatalmas dolgokat Tőle! Adjon Urunk lehetőségeket a gyerekeknek ÖHK-ba járni, még inkább megerősödni Benne, s Őt követő emberekké válni. Hadd kérjem testvérem ebben az évben is támogatásodat, hogy harcoljuk továbbra is együtt ezekért a gyermekekért és fiatalokért. Köszönöm, hogy imádságaiddal mellettem állsz a szolgálatban, ez erőt ad nekem a feladatok elvégzéséhez. Köszönöm az Úrnak, hogy adott mellém olyan testvéreket is, akik anyagilag is segítik szolgálatomat. Az Úr fizesse meg az ő áldozatkészségüket és fáradozásukat az Ő munkájában. Isten áldjon meg kegyelmével gazdagon. Ha Urunk arra indít, hogy anyagilag támogasd szolgálatomat, a megjadott címen jelezheted. 

Imatémáim:
Hálát adok Mennyei Atyám
 •        áldásaiért, támogatásáért, vezetéséért, oltalmáért, amit kegyelméből megtapasztalhattam.
 •        családomért, akik minden szolgálatomban segítenek, támogatnak és hordozzák a háttérben minden nehézségemet.
 •         önkéntes munkatársaimért, akik szolgálnak a gyermekek között, sokszor háttérbe szorítva saját nehézségeiket és gondjaikat.
Kérem az Urat, hogy…
 •         adjon lehetőséget új alkalmak indítására.
 •         adjon bölcsességet betölteni azt a helyet, ahová állított engem.
 •         küldjön anyagi támogatókat, akik előresegítik szolgálatomat.

Szeretettel Olgi
Buda Olgi
Szernye. Rákóczi út 163
Munkácsi járás
Mob: 0955244428
email: budaolgi2@gmail.com
irodai: gyek.karpatalja@freemail.hu




2014.

Információs Imakörlevél
 Isten azért tette ezt, hogy megmutassa a jövendő korszakoknak is kegyelme határtalan gazdagságát. Efézus: 2,7

Kedves imádkozó testvérem!
Az év végéhez közeledve, eszembe jutnak mindazok az áldások,
vagy nehézségek, amiken keresztülvitt engem az Úr ebben az évben is. Hatalmas hálaadás gyűl szívembe, mikor visszaemlékszem arra, milyen aggodalommal, vagy kétségekkel álltam egy-egy feladat, vagy nehézség előtt. Aztán pedig, rá kellett csodálkoznom újra és újra, menyire határtalanul nagy Istenem kegyelme hozzám! Mennyire gazdag az Ő szeretete, s mennyire kicsinyhitű és sokszor hűtlen gyermeke vagyok Mennyei Atyámnak. Sok áldást és csodát engedett meglátnom az Úr ezen az éven is, miből had osszak meg veled néhány morzsát…

Mindössze néhány évnek tűnt az, amikor én voltam gyakornok és az akkori területi munkatársak bemutatták szolgálatukat. Ez év elején az Úr új munkatársakat állított be a szolgálatba (az ukrajnai csoportba), s ők közülük hárman itt töltötték gyakornoki idejüket Kárpátalján. Mikor hozzám voltak beosztva, magam is rácsodálkoztam arra, hogy mennyi mindent kelletett elmondanom szolgálatomról. Nagyon sok találkozásunk volt testvérekkel, akik maguk is beszámoltak arról a szolgálatról, amit végeznek a gyülekezetben.
Számomra mindig nagy nehézséget okozott beszámolókat tartani a szolgálatomról és bemutatni munkánkat. Isten olyan csodálatos módon munkálkodott, hogy nem én terveztem be, s nem is kértem rá lehetőséget, mégis ezen az éven két alkalommal is lehetőségem volt missziós találkozón és csendes napon bemutatni a GyEK szolgálatát. Milyen csodálatos az, mikor Urunk egy-egy kicsi csodában bemutatja kegyelme gazdagságát gyermekeinek. Urunk kegyelméből ezen az éven huszonnégy húsvéti alkalmat szervezhettünk önkéntes munkatársaimmal, ahol hatszázöt gyermek vett részt.  
Hála az Úrnak, hogy több iskolában is lehetőségem volt Evangelizációs alkalmat tartani. Tizenkét ötnapos klubban hatszázharmincnyolc gyermek hallhatta az „Egyetlen út”-ról szóló tanításokat. Négy tábori hetet vezettünk le, ahol több mint háromszáz gyermek hallhatta az örömhírt. Az egyik gyerek ezt írta bizonyságtételében:-„Ebben a táborban lett igazi hitem. Érzem, hogy átjár a Szent Lélek. Köszönöm Istennek, hogy elhozott ebbe a táborba, hogy küldött mellém hírmondó embereket. Most jöttem rá, hogy a tábor előtt hitetlen életet éltem. Eljártam a templomba, s az Örömhír Klubba úgyszintén. Az Igék itt megszólítottak és befogadtam Jézust a szívembe. Remélem, hogy ezen túl, hű szolgája tudok majd lenni Megváltómnak és sem az iskolában, sem máshol nem fogom elfelejteni, hogy én Isten gyermeke vagyok.  Dóra
Családom
Nagyon ritkán írok családomról, bár szolgálatomban ők is nagyon nagy részt vállalnak velem együtt. Isten elhívott engem hirdetni az evangéliumot a gyermekek között, de családom tagjai is sokat segítenek, és sokszor vállalnak ebből feladatokat. Ők azok, akik sokszor vállalják az otthoni munkát, feladataimat, hogy én tudjam teljes időmben az Urat szolgálni. Ebben a hónapban, ha az Úr el hagyja érni, huszonhét éve lesz annak, hogy összeházasodtunk férjemmel, Zsigával. Két lányunk van, mindketten férjnél vannak. Kisebbik lányunkat ebben az évben adtuk férjhez. Isten két unokával ajándékozott meg bennünket és várjuk a harmadikat is. Családom életében is sokszor felfedezem Isten csodálatos kegyelmét és gondviselését, mivel mindeddig nyitva van még a kegyelem ajtaja azok számára, akik még nem az Övéi. Mert erőt ad Urunk ígérete, hogy nem hullnak a porba az Ő gyermekei imádsága.

Kedves testvérem, köszönöm, hogy imádságaiddal mellettem állsz a szolgálatban, ez erőt ad nekem a feladatok elvégzéséhez. Köszönöm az Úrnak, hogy adott mellém olyan testvéreket is, akik anyagilag is segítik szolgálatomat. Az Úr fizesse meg az ő áldozatkészségüket és fáradozásukat az Úr munkájában. Isten áldjon meg az Ő kegyelmével gazdagon. Ha Urunk arra indít, hogy anyagilag támogasd szolgálatomat, a fent megjelölt címen jelezheted.              

Imatémáim:


Hála Mennyei Atyámnak…
 • Családomért, akik mellettem állnak és támogatnak szolgálatomban
 •   Az önkéntes munkatársaimért, akikkel együtt vihetem az evangéliumot a gyermekeknek
 •   Az elért gyermekekért


Kérem az Urat, hogy…
Ø  Nyisson meg még több ajtót területemen ahol gyermekalkalmakat indíthatnánk
Ø  Tartsa meg azokat a gyermekeket, akik elindultak útjain
Ø  Adjon nekem bölcsességet akarata szerint végezni szolgálatomat
Ø  Küldjön olyan testvéreket, akik támogatnák anyagilag szolgálatomat, mert sajnos nagyon kicsi a szolgálatom anyagi támogatása.


Szeretettel: Buda Olgi






2013. December





 Információs Imakörlevele

„…perzselő tűzzé vált szívemben, csontjaimba van rekesztve.” Jeremiás 20, 9


Kedves imádkozó testérem!

Valószínűleg te is olvastad már a Jeremiás próféta által kimondott és leírt mondatot. Én nagyon sokat gondolkodom azon, hogy miféle tűz égett ebben az egyszerű emberben, ami nem engedett számára nyugtot abban, hogy elvigye az Úr üzenetét népének. Számtalanszor, ha Jeremiásra gondolok, irigység tölti el szívemet, mert belőlem ez a tűz sokszor eltűnik, s a nehézségeket látva inkább lankadás üti fel a fejét. Nagyszerű és felemelő dolog rácsodálkozni arra, hogy Istenem – az Úr milyen munkát végez el egy-egy gyermekben, egy-egy emberben, s ez mindig erőt ad a további hétköznapokban. 
Hadd osszam meg szolgálatom néhány mozzanatát.



Hatalmas imatémám volt, az év elején, hogy tudjam körbejárni területemet, és tudjam felvenni a kapcsolatot a lelkipásztorokkal. Köszönöm Mennyei Atyámnak, hogy erre lehetőséget adott. Hiszem, hogy tudjuk segíteni egymás szolgálatát és így még több gyermeket elérhetünk. Magasztalom Mennyei Atyámat, azért a tizenkilenc gyülekezetért, ahol sikerült Isten kegyelméből ezen az éven is beindítani a gyermekalkalmakat. De sajnos ez még mindig jóval kevesebb, mint ahány gyülekezet van területemen. Imádkozzunk együtt, hogy Urunk nyisson ajtókat egy-egy gyülekezetbe. 
Jelenleg huszonöt ÖHK működik, ahol Kb. 460 gyermeket érünk el hetente. Tíz nyári evangelizációs hetet tarthattunk önkéntes munkatársaimmal, ahol kb. 870 gyermeket értünk el. Hálás vagyok az Úrnak, hogy több gyülekezet is bekapcsolódott a „Gyülekezettől a gyermekig” projektbe. Így sok olyan gyermeket is meg tudnak közelíteni a munkatársak, akik nem mentek el az alkalmakra, de örömmel bekapcsolódtak a Levelező Postaláda Klubba. Mindezt a hatalmas szolgálatot az önkéntes munkatársaim nélkül nem tudnám végezni, akikért naponta hálát adok Mennyei Atyámnak. Különösen azokért, akik sokszor egészségi problémák között és családi
nehézségek között végzik hűségesen a gyermekek közötti szolgálatot. Ők hatalmas részt vállaltak az idei családi napon is, mivel hét csoportban tanítottak, ahol nem kevés gyermek vett részt. Könyörögjünk együtt az önkéntes munkatársakért, hogy Urunk gazdag áldása áradjon rájuk, és hogy továbbra is tudjanak odaszánt, alázatos szolgái lenni Istenünknek. Abban a szolgálatban, ahová állította őket az Úr.


Szolgálati jármű

Isten kegyelméből óriási csodát élhettem át ezen az éven. Amikor nyár elején kiderült, hogy nem járhatok tovább autómmal, nagy kérdés állt előttem, hogyan fogom megjavíttatni?! Mivel ez hatalmas összegbe kerül, nekem pedig nem volt rá pénzem. Azt a bátorítást kaptam, hogy mondjam el gondomat Isten népének! Leírtam egy levélben, és leálltam a javításra. Nagyon hosszú időbe telt, amíg megjavították, mivel egy teljes áthegesztésre, és festésre volt szükség. De ez idő alatt Urunk népe által összegyűlt a szükséges összeg. Amikor október végén ki kellett fizetni a tizenegyezer-ötszáz hrivnyát, még maradt annyi pénzem, hogy elmenjek a tankolóra! Magasztalom Atyámat, mert testvéreket állított mellém, akik szívükön viselték a szolgálati autóm javítását. Ezúton is szeretném megköszönni nekik támogatásukat. Hálát adok az Úrnak, hogy így nyugodtan mehetek neki a télnek, nem kell aggódnom a kocsi felújításán.


Tanfolyam

November 2.-án indult a Gyermekek Evangéliumi Tanítása tanfolyam Kisdobronyban, ahová 23 személy jelentkezett nyolc gyülekezetből. 20 személy az Ung megyéből, 3 pedig a Bereg megyéből. Hálás vagyok az Úrnak, hogy ekkora nagy csoport gyűlt össze az Ung megyéből. Könyörögjünk tovább az Úrhoz, hogy akik eljöttek a tanfolyamra, hadd tudjanak be is kapcsolódni a szolgálatba. Istenünk adjon nekik olyan tüzet a szívükbe, mint Jeremiásnak, hogy ne tudjanak, és ne akarjanak mást, mint vinni az evangéliumot a gyermekek közé. Nekem pedig adjon az Úr bölcsességet segíteni az ő szolgálatukat.



Kedves testvérem! Köszönöm, hogy szolgálatomban mindeddig mellettem áltál. Köszönöm, hogy könyörgéseidben is megemlékezel rólam, s azok támogatását is hálásan köszönöm, akik szívükön hordozzák szolgálatom anyagi kiadásait. Továbbra is Urunk gazdag áldását kérem életedre. Ha Urunk arra indít, hogy anyagilag támogasd szolgálatomat, a fent megjelölt címen jelezheted.              



Imatémáim:



Háladás….

 • A családomért, akik szolgálatomban mellettem állnak
 • Az önkéntes munkatársakért, akik területemen szolgálnak
 • A gyermekalkalmakért, amelyek rendszeresen működnek
 • A nyitott ajtókért, amelyek előttem álnak a szolgálat beindítására
 • Az anyagi támogatókért, akik szívükön hordozzák szolgálatomat
 • A megtapasztalt áldásokért, amelyekkel megajándékozott az Úr
 • Az új munkatársakért, akik elvégezték a tanfolyamainkat

Könyörgök…

 • Az önkéntes tanítók családi helyzetéért, mivel sokan próbák között szolgálnak
 • Azokért a gyülekezetekért, ahol még nincs ÖHK, hogy Urunk nyisson kapukat.
 • Szolgálatom anyagi támogatásáért, mert az utóbbi időben nagyon lecsappant
 • Családomért, akik minden háttérmunkát vállalnak, hogy én szolgálhassak
 • A meglévő alkalmak áldásáért. Új alkalmak indításáért.

                                                                                                                 Szeretettel: Buda Olgi




                                                
Információs Imakörlevele                                                                            Április 20.


Az Úr vezet majd szüntelen, kopár földön is jól tart téged. Csontjaidat megerősíti, olyan leszel, mint a jól öntözött kert, mint a forrás, amelyből nem fogy ki a víz.
                                                   Ézsaiás 58.11


Kedves imádkozó testvérem!


Ez az igevers volt, amivel az Úr elindított szolgálatomba. E igevers az, ami sokszor mai napig eszembe jut, amikor úgy látom, hogy kilátástalan helyzetben vagyok, vagy nehéznek tűnik valami. Hálás vagyok Mennyei Atyámnak, mert naponta kiterjesztette rám gondviselését és oltalmát attól a pillanattól kezdve, amikor lábamat a szolgálat útjára állította. Nem volt és hiszem, hogy nem lesz olyan, amikor elfelejtkezne rólam az Úr és mindazokról, akiket rám bízott.
Magasztalom Őt, mert hatévi kerékpározás után, amit az akkori területem 15 gyülekezet vezetésével járt megajándékozott egy szolgálati járművel. Ennek az autónak nagyon nagy áldását láttam az utóbbi két évben. Mivel messzebb helyekre is el tudtam jutni. Ma már a 15 gyülekezet mellett hozzám tartozik egész Ung megye is. Áldom az Urat, hogy bizonyos előrehaladások vannak azon a területen is.
 Sajnos mivel az autó nem egy új jármű, sürgős felújításra szorul. Az egészet át kell hegeszteni és festeni, ami nagy összegbe kerül. Mivel szolgálatunk minden területe, legyen az a fizetésem, adóm, nyomtatványok vagy utazási költség adományokból áll fent, ezért nincs más forrásom a jármű fenntartására, mint az, hogy adományokat gyűjtsek rá. A felújítása kb. 10 ezer hrivnya lenne, aminek az előteremtésére nincs módom, de tudom, hogy gazdag Istenem van, aki megígérte, hogy jól tartja az Ő gyermekét. Imádkozok olyan testvérekért, akik rendszeres anyagi támogatóim tudnának lenni, és havonta támogatnák szolgálatomat. De jelen pillanatban minden segítségre szükség van, legyen az egyszeri, vagy rendszeres.
 Ha Isten indít és lehetőséged van arra, hogy szolgálatomban ima, vagy anyagi támogatóm légy, kérlek, állj mellém ebben a szolgálatban. Felajánlásodat a megadott címre juttathatod el. Vagy a GYEK missziósházba.
Szeretettel Olgi

                                                                             Buda Olgi,

                                                                    Szernye. Rákóczi út 163.

                                                                   Munkácsi járás Kárpátalja                                         

                                                                    Mob: 0955244428

                                                                 Email: budaolgi2@gmail.com                        
 
                                                                           

 


  Információs Imakörlevél
2013. Január

                                                    

Mutasd meg nékem a te útadat, hogy járhassak a te igazságodban, és teljes szívvel féljem nevedet. Zsolt:86,11



Kedves imádkozó testvérem!

Nagyon elgondolkodtatott ez az ige. Különösen így év elején, mivel íjjenkor szoktunk terveket szőni, hogy mit akarunk tenni. Terveket szövünk, találkozásokat beszélünk meg, De minden, ami tervezünk, vajon az Úr terveiben is ott vannak e? Visszatekintve az elmúlt évre, azt kelletett meglátnom, hogy bizony sokszor a terveim nem Isten vezetései voltak, hanem emberi erőlködés. Hálát adok Mennyei Atyámnak, mert megláttatta velem és helyre igazított. Kérem az Ő vezetését, hogy ezen az éven adjon látást, hogy ne elfussak az Úr tervei mellett, hanem mindenkor tapasztaljam meg az Ő vezetését és bölcsen tudjam beosztani napjaimat.



Visszapillantó



Kelet Európai Konferencia

Hálát adok Mennyei Atyámnak, azért az alkalomért, amit munkatársaimmal eltölthettem szeptemberben Irpenbe. Számomra nagy áldássá voltak az előadások, amiken részt vehettünk, amiknek nagy részét Isten kegyelméből tovább tudtam adni az ifiben. Csodálatos volt találkozni azokkal a munkatársakkal, akik a mohamedán országokban viszik az evangéliumot a gyermekek felé. Sokszor panaszkodom és siránkozok a nehézségeimen és Isten megmutatta azt, hogy milyen körülmények között szolgálnak testvéreim egyetlen panasz vagy zokszó nélkül hanem dicsőítik az Urat az elkészített lehetőségekért.

Karácsonyi Alkalmak

Magasztalom Mennyei Atyámat, mert az elmúlt Karácsonyban is tudtunk ünnepi alkalmakat tartani az önkéntes munkatársakkal. Számomra ez az időszak, különösen kedves szívemnek, mivel ilyenkor találkozom azokkal a gyermekekkel, akiket már több éve megismerhettem az ünnepi alkalmakon. Magasztalom Mennyei Atyámat a 17 karácsonyi alkalomért ahol 500 gyermek hallhatta az evangéliumot. Fantasztikus volt megtapasztalni Mennyei Atyám gondviselését és azt, hogy nem az én terveim valósulnak meg, hanem Ő egészen más ajtókat nyit meg, mint amelyeket én várnék.


Örömhír Klub

Mindig rácsodálkozom arra, milyen csodálatos módon válaszol Urunk imádságainkra, s még a szánkon sincs a szó, Ő már válaszol arra! Sőt sokkal csodálatosabban, mint mi azt valaha is remélnénk. Minden év elején az Úr elé viszek két gyülekezetet, hogy ott azokban a gyülekezetekben Istenünk indítsa az Ő népét, hogy bekapcsolódjanak a gyermekek közötti szolgálatba. Engedje meg, hogy induljon ott ÖHK. Magasztalom Atyámat, mert meghallgatta imádságomat és területemen újabb két gyülekezetben indulhatott ÖHK Kisbakosban és Haranglábon. Ebben az évben Hetyen és Eszeny az a két gyülekezet, amelyet kérem az Úrtól. Kérlek téged testvérem, hogy ezen az éven te is könyörögj ezekért a gyülekezetekért!

Terveim
Terület

Ha rátekintek a területemhez tartozó gyülekezetek számára, mindig fájdalom lesz úrrá szívemben, mert hatalmas terület és csupán csak egy kicsi részén van s GYEK szolgálat. Különösen nagy imatémám az Ung megye, mivel ott különösen nehéz kapcsolatokat létrehoznom és a szolgálatot terjesztenem. A ránk következő időszakban lehetőségem szerint szeretném bejárni ezt a megyét. Nagy imatémám, hogy tudjak kapcsolatot teremteni a gyülekezet vezetőivel és ők készek legyenek együtt szolgálni velem. Vágyam, hogy minél több gyülekezetben fel tudjam venni a kapcsolatokat s azok igazi baráti és testvéri kapcsolatok legyenek. Hiszem, hogy együttműködve a gyülekezetekkel, még több gyermekek tudnánk elérni területemen.


Imatémáim:

Háladás….
 • A családomért, akik mellettem állnak szolgálatomban
 • Az önkéntes munkatársakért, akik területemen szolgálnak
 • A gyermekalkalmakért, amelyek rendszeresen működnek
 • A nyitott ajtókért, amelyek előttem álnak a szolgálat beindítására
 • Az anyagi támogatókért, akik szívükön hordozzák szolgálatomat
 • A megtapasztalt áldásokért, amelyekkel megajándékozott az Úr
 
Könyörgök…
 • Az önkéntes tanítók családi helyzetéért mivel sokan próbák között szolgálnak
 • Azokért a gyülekezetekért, ahol még nincs ÖHK, hogy Urunk nyisson kapukat.
 • Szolgálatom anyagi támogatásáért, mert az utóbbi időben nagyon lecsappant
 • Családomért, akik minden háttérmunkát vállalnak, hogy én szolgálhassak

Kedves testvérem! Köszönöm, hogy szolgálatomban mindeddig mellettem áltál. Köszönöm, hogy könyörgéseidben is megemlékezel rólam, s azok támogatását is hálásan köszönöm, akik szívükön hordozzák szolgálatom anyagi kiadásait. Továbbra is Urunk gazdag áldását kérem életedre.                    
                                                                                                          Szeretettel Buda Olgi




Információs Imakörlevél

2012 Augusztus

Kelj föl, mert rád tartozik ez a dolog, és mi veled leszünk. Légy erős és cselekedj.
Ezsd: 10, 4
Kedves imádkozó testvérem!
Nemrégiben szíven ütött ez az ige. Leltárt kellett tartanom életemben, hogy mi az, ami rám tartozik. Bizony sokszor szokták mondani az emberek, hogy nekem ehhez semmi közöm. Sajnos egyre többet hallom ezt keresztyén emberektől is. Bizony magam is sokszor takaróztam azzal a kifogással, hogy nekem semmi közöm hozzá. Hálát adok az Úrnak, hogy helyre igazított. Mert közöm van a másik ember nyomorúságához,  ami erőmtől függ azt megtegyem, ami pedig erőmön felül van, azt Krisztusunk mennyei trónusa elé vigyem könyörgéseimben. Mert tartozunk mi erősek hordozni a gyengét. Sokszor letennénk a terhet, vagy fel sem vennénk, de felelősek vagyunk azokért, akik még nyomorognak bűneikben. Mi vagyunk azok, akikre tartozik, hogy vigyék az evangéliumot! Mi, akik erősek vagyunk, nekünk kell cselekedni, mivel ránk bízta az Úr, hogy útjelzőként álljunk egy-egy ember életében, aki megmutatja az irány Krisztusunk felé. Hálát adok Mennyei Atyámnak, hogy az utóbbi időszakban sok lehetőséget adott számomra, ahol bizonyságot tehettem Megváltómról. Hadd osszak meg veled néhány pillanatot:

Tanfolyam
Istenünk kegyelméből GYET-1 tanfolyamot tarthattunk az év első heteiben Nagydobronyban, ahol nagy részben az én területemről tanulhattak a testvérek a gyermekek közötti szolgálatról. Ez után a tanfolyam után területemen hat új Örömhír Klub indult be. Hálás vagyok Menyei Atyámnak, mert a nagydobronyi gyülekezet egy óriási részt vállalt fel a tanfolyam költségeiből. Hiszen az étkeztetés mindig nagy része egy-egy rendezvénynek. Magasztalom az Urat a munkatársakért, akik egy-egy tárca süteménnyel és munkájukkal hozzájárultak a tanfolyamhoz.

Húsvéti alkalmak

Számomra egy nagyon kedves időszak az ünnep előtti hetek. Nem csak az ünnepre való készülés miatt, hanem, mert ilyenkor több gyülekezetbe is el tudok menni ünnepi alkalmakat szervezni. Ezen az éven, területemen az önkéntes munkatársakkal karöltve tizennyolc húsvéti alkalmat szerveztünk meg. Ezeken az alkalmakon, 463 gyermek vett részt. Magasztaljuk Urunkat, mert adott lehetőséget megszervezni az alkalmakat. Megnyitotta urunk a kapukat az Ő igéje előtt, s hisszük, hogy a hallott ige meghozza majd a gyümölcsöt a maga idejében.
Imaközösségi alkalmak
Az utóbbi időben szívemre helyezte az Úr területemen szolgáló önkéntes tanítóim imaközösségi alkalmait. Egy-egy beszélgetés folyamán sok olyan probléma előkerül, amik a szív mélyén vannak elásva és ott keseríti meg a keresztyén életet. Tapasztaltam, hogy könnyebbül a teher, és erőt ad, ha megosztom fájdalmamat valakivel. Látogatásaim során, sok testvérben fogalmazódott meg, hogy jó lenne egy közösség, ahol könyörögni tudnánk egymásért. Ezt próbálom megvalósítani kisebb nagyobb eredményekkel. Havonta egyszer imaközösségi alkalmat tartunk egy-egy gyülekezetben az Örömhírtanítókkal. Persze, aki igényt tart rá, és aki el tud jönni. Csodálatos dolog, hogy jönnek visszajelzések egy-egy imatémával kapcsolatban. Jobban megismerjük egymást és közelebb kerülünk a másikhoz. Én magam is erőt merítek, ezeken az alkalmakon.

Táborozás
Eddig két tábori hetünk ment le, ahol 80 gyermek vett részt hetente. Hetente 13 tanító volt mellettünk, akik segítették szolgálatunkat. Mindkét hétnek megvolt a nehézsége, de az öröme is. Dicsőítem Mennyei Atyámat, mert megőrzött minden gyermeket betegségektől és balesettől egyaránt. A tábornak „Indiánt tábor” nevet adtuk. De nem az indián nép szokásai vagy élete volt, amit előtérbe helyeztünk, hanem inkább az evangéliumot. Hálásak vagyunk Urunknak a munkatársainkért és a konyhai kisegítőkért, akiket mellénk helyezett Atyánk ezekre a hetekre. A péntek esti morzsaszedegetésen egyik gyermek ezt mondta
-Azt tanultam ezen a héten, hogy én is egy elkóborolt juha vagyok az Istennek, és hogy Ő vár és hív igéje által.
            Testvér, ezek a gyermekek ránk tartoznak! Ránk vannak bízva, hogy minél többen megismerhessék az üdvösség útját. Magasztalom Atyámat azokért, az alkalmakért, ahol gyermekek százai  hallhatták az evangéliumot. De összeszorul a szívem, amikor azokra a helyekre gondolok, ahol nincs Örömhír Klub, Vasárnapi Iskola. Tudom, hogy azok a gyermekek ránk vannak bízva! Nem ülhetünk várva arra, hogy valaki más megteszi, mert a keresztyén élet cselekvő élet, szolgáló élet, Istenünk oltárán elégő élet. Köszönöm neked testvérem, hogy társam vagy ebben a szolgálatban. Köszönöm, hogy mindeddig kitartottál, és könyörgéseidben vagy anyagi támogatásodban mellettem álltál. Áldja meg Mennyei Atyánk további életedet és szolgálatodat, hogy továbbra is együtt tudjunk harcolni a gyermekekért!

Imatémáim:

Háladás…..
 • A családomért, akik mellettem állnak szolgálatomban
 • A munkatársakért, akik területemen szolgálnak
 • A gyermekalkalmakért, amelyek rendszeresen működnek
 • A nyitott ajtókért, amelyek előttem álnak a szolgálat beindítására
 • Az anyagi támogatókért, aki szívükön hordozzák szolgálatomat

Könyörgök…
 • Az önkéntes tanítók családi helyzetéért mivel sokan próbák között szolgálnak
 • Azokért a gyülekezetekért, ahol még nincs ÖHK, hogy Urunk nyisson kapukat
 • A hívő gyermekekért, hogy tartsa meg őket az Úr
 • Szolgálatom anyagi támogatásáért, mert az utóbbi időben nagyon lecsappant
 • Családomért, akik minden háttérmunkát vállalnak, hogy én szolgálhassak

„Ugyanígy a ti mennyei Atyátok sem akarja, hogy elvesszen egy is e kicsinyek közül.”
Máté: 18,14

2012 Február.


                                                            Információs Imakörlevele



„Szám dicséreteddel van tele, dicsőítlek mindennap.” (Zsoltárok 71:8)

Kedves imádkozó testvérem!

Nincs nagyobb ajándéka az Úrnak, mint mikor az Ő gyermeke dicsőíteni tudja a Mennyei Atyját. S itt nem csak a vidám pillanatokról van szó, hanem a nehéz és szomorú pillanatokról is. Szívünk és szánk akkor is kell, hogy dicsőítse Atyánkat. Az igazi bizalom Istenünk felé, amikor ez megvalósul életünkben. Kérésem Istenem felé, hogy az én életemben is megvalósulhasson. Az utóbbi időben nagyon sokszor tapasztalhattam meg Istenünk gondviselését, amiért most én is dicsőítem Őt.

Területi munka

Magasztalom Mennyei Atyámat, mert megajándékozott egy szolgálati járművel, amivel nagyban megkönnyítette utazásaimat. Az utóbbi időben területemen sok önkéntes munkatársunkat ajándékozott meg Istenünk gyermekkel. A decemberi időszakban igyekeztem meglátogatni néhányukat, de sajnos, még nem mindenhová jutottam el.  Közbeszólt az ünnep és a januári szolgálataim. A rám következő időszakban ezt szeretném elvégezni.

Karácsonyi Klubok

Sok helyszínt terveztem be, de Mennyei Atyám, egészen más ajtókat nyitott meg. Már egy nagyon régi imatémám volt, hogy Urunk adjon lehetőséget ÖHK-ot indítani Zápszonyban. Ő csodálatos módon válaszolt imádságunkra, mert két alkalom indulhatott be ebben a gyülekezetben októbertől. Itt kezdtem a Karácsonyi alkalmakat ahová harminckilenc gyerek jött el. Istenünk kegyelméből önkéntes munkatársaimmal területemen 14 Karácsonyi Klubot szervezhettünk meg ahová 526 gyerek jött el.
Ugyanígy a ti mennyei Atyátok sem akarja, hogy elvesszen egy is e kicsinyek közül.                            Máté: 18, 14

Tanfolyam
Hálát adok Mennyei Atyámnak, hogy megszervezhettem a Gyermekek Evangéliumi Tanítása 1fokozatú tanfolyamot Nagydobronyban. Magasztalom Istenünket, mert mellém állította az ottani testvéreket, akik vállalták a konyhai részt, és a gyülekezet nőtestvérei pedig finom süteményekkel kényeztettek minket. Tizenhét hallgató készül a gyermekek közötti szolgálatra ezen a tanfolyamon. Munkatársaimmal, Ibolyával és Ellussal tanítunk. Zápszonyból, Szűrtéből, Újbátyúból, Tiszaágtelekről, Kisgejőcről, Tiszasalamonból, Nagygejőcről, Nagydobronyból és Dédából van tanuló.

Imatémáim:

Hálát adok Mennyei Atyámnak…
 • Az elmúlt időszakban megtapasztalt gondviseléséért, és kegyelméért
 • Mert meghallgatta imádságunkat, s megsegített a jogosítvány beszerzésében
 • Mert megőrizte az én és családom egészségét
 • A Karácsonyi Klubokért és a gyermekekért, akik ott hallhatták az evangéliumot
 • A Nagydobronyi GYET-1 tanfolyamért, s gyülekezet segítségéért
 • Az önkéntes munkatársakért, akik anyagilag segítik szolgálatomat

Könyörögjünk Urunkhoz…
·         Adjon bölcsességet az Ung megyében minél több gyülekezettel felvenni a kapcsolatot
·         Továbbra is vigyük Urunk elé a szolgálatomhoz szükséges anyagi támogatást
·         mindenkor lássam Istenünk vezetését, és lehessek hűséges sáfára   
Köszönöm, hogy imádságaiddal mellettem állsz a szolgálatban, ez erőt ad nekem a feladatok elvégzéséhez. Köszönöm az Úrnak, hogy adott mellém olyan testvéreket is, akik anyagilag is segítik szolgálatomat. Az Úr fizesse meg az ő áldozatkészségüket és fáradozásukat az Úr munkájában. Isten áldjon meg az Ő kegyelmével gazdagon. Ha Istenünk arra indít, hogy anyagilag is támogasd szolgálatomat, a címemre, vagy telefonszámomra jelezheted.
Áldásokban gazdag szép téli napokat kívánok. Sok szeretettel,                                                                                  Olgi
Missziónk számlaszáma
УBМΓO «Товариство Євангелізації Дітей” Код 20050550  Розрахунковий рахунок  26001395679271 в Ірпінському відділені КMФ АКБ „Укрсоцбанк” МФО 322012
призначення платежу: „Добровольні внески для Буда Ольги”




2011 Szeptember

De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el. Ézs: 40, 31


Kedves imádkozó testvérem!
Ezt az igét kaptam ezen a nyáron egyik tábori hetünk első napján. Csodálatos volt az ígéret, amit ebből kaptam. De a figyelmeztetés is, csak akkor bízhatok Mennyei Atyám erejében, ha bizodalmamat Belé fogom vetni. Akkor, amikor feladatok előtt álok, a jó de a nehéz időszakokban is. Ha nem egyedül akarom megoldani, hanem bele tudjam tenni annak a megoldását az Úr kezébe és ne fárasszam magam azokkal a harcokkal, amik kimenetele nem tőlem függenek. Az elmúlt időszakban sok minden történt szolgálatomban, amibe úgy éreztem, belefáradok. De Istenem mindig eszembe juttatta ezt az igét, és akkor már nem éreztem a terhét annak, mert tudtam, hogy Atyám hordozza azt. Had osszak meg veled néhány tapasztalatomat.
Táborozás 2011
Ezen a nyáron Istenünk négy héttel ajándékozott meg, amit a gyermekek között tölthettünk munkatársammal, Ibolyával és sok-sok önkéntes munkatárssal. A négy hét alatt 315 gyermek vehetett részt. A táborozás alatt a Bajnokokról tanulhattak (Gedeon, Ráháb, Jób, a Sunemita asszony és Nehémiás) életét vittük a gyermekek elé egy-egy tanításban. Esténként a „Ti Fam a varázsló lánya” című missziós történetet hallhatták a gyerekek. Sok csodálatos áldást kaptunk Mennyei Atyánktól a négy hét alatt. Velünk volt a kirándulások idején, megáldott szép idővel, jó egészséggel. Gazdagon megterítette az ige asztalát, és sok érdekes játékkal gazdagította a gyermekek szabadidejét. Hálás vagyok Mennyei Atyámnak, mert kirendelte ezekre a hetekre a konyhai kisegítőket és az orvast is. Csodálatos módon gondoskodott Urunk azokról a gyermekekről is, aki nehéz családi körülmények között élnek és ezért ők sem maradtak le a táborozásról. Köszönhetően azoknak a testvéreknek, aki adományaikkal támogatták őket. A gyerekek sok szép képeslapot készítettek a táborban kézimunkázás közben. A képeslapokat jótékony célra felajánlották a tábor javára. „Amikor képeslapot mentem készíteni, boldog voltam, mert tudtam, hogy a bevétel jó helyre kerül. Tudtam, ha én segítek, Isten is segíteni fog” írta Nikolett. Pénteken esténként a gyerekeknek lehetőségük volt elmondani mit tanultak azon a héten sok bizonyságtétel hangzott el a négy pénteken.
Hadd osszak meg néhány bizonyságtételt:
Azt tanultam ezen a héten…
 • Ha hiszünk Istenben és van erős hitünk, erősek leszünk (Réka 7 éves)
 • Bármit tettem Isten megbocsát, hogy Isten féltő karja átölel és megvéd a bűntől (Gergő)
 • Hogy nincs szükségem álarcokra, hogy Hozzá mehessek. Isten nem küld el, és ha nem tudok szabadulni az állarcaimtól Ő kéri adjam oda Neki és akkor szabad leszek.( Enikő 13 éves)
 • Hogy Isten, amit ad, Neki joga van arra, hogy visszavegye. (Kitti 12 éves)
 Adja az Úr, hogy mindaz, amit istenünk elkezdett a kicsinyek szívében, hadd folytatódna és a világ, ne vonzza el őket a keskeny útról!


Nyári Misszionárius Felkészítő tanfolyam
Isten kegyelméből ezen a nyáron újra megszervezhettem ezt a tanfolyamot munkatársaim segítségével. Nyolc fiatal vett részt a nyári szolgálatra való felkészülésbe, akik részt is vettek gyülekezetükben a gyerekek közötti alkalmakon. Örült szívem látva bennük a lelkesedést és az örömet, hogy ők is tehetnek valamit. Őrizze meg bennük Istenünk ezt a lelket. Nagy a világ csábítása a hívő fiataljaink szívében most még inkább, mint valaha könyörgéseinkben Istenünk előtt kell képviselnünk őket. Segítse meg Urunk e fiataloknak a gyülekezetben való megmaradásukat, szolgálatukat!
Kedves testvérem! Mindeddig csodálatos dolgokat végzett el szolgálatomban az Úr. Hiszem, hogy mindennek részese vagy te is, mivel minden próbálkozásom hiábavaló erőlködés és emberi okoskodás volna, ha nem az Úrral tenném, és nem lenne mögöttem egy imaháttér. Áldom érte Atyámat, mert tapasztalhatom az értem imádkozó testvérek szolgálatát munkámba. Köszönöm, hogy mindeddig könyörögtél szolgálatomért.

Imatémáim:

Hálát adok Mennyei Atyámnak…
 • Az elmúlt időszakban megtapasztalt gondviseléséért, és kegyelméért
 • A járműért, amit adott nekem, hogy még hatékonyabban tudjam végezni területemen szolgálatomat
 • Mert megőrizte az én és családom egészségét

Könyörögjünk Urunkhoz…
·        rendelje ki a szolgálatomhoz szükséges anyagi támogatást
·        tudjam elvégezni az autóvezető iskolát
·        mindenkor lássam Istenünk vezetését, és lehessek hűséges sáfára


Ha Istenünk arra indít, hogy anyagilag is támogasd szolgálatomat, a címemre, vagy telefonszámomra jelezheted.
Áldásokban gazdag szép őszi napokat kívánok. Sok szeretettel 
                                                                                                          Olgi