Simon Sándor és Klára


Mert született néktek ma a Megtartó, ki az Úr Krisztus, a Dávid városából” Mt 2,11

 Először is kedves testvérek engedjétek meg , hogy Istentől megáldott Karácsonyi ünnepeket és Békés Isten áldásaiban gazdag 2012- es újesztendőt kívánjunk mindnyájatok számára.
  Kedves testvérek szeretném megosztani veletek az örömeinket, hogy lássátok meg nem hiábavaló volt a ti imádságotok. Isten kegyelméből a  2011-es évben is müköthetett „Bereg Cemp ’’ T. SZ. által működtetet „Örömhír Tábor’’.
    A 2011-es évben 28 csoport vette igénybe a központ használatát. Az év folyamán a táborhely 88 napot volt igénybe véve és 1848 személy  ( gyerekek és felnőttek) volt a lakój           a.
    Ehhez az is kellet, hogy 65 önkéntes szakácsot indítson az Úr akik ezen az éven egy vagy több alkalommal is részt vállaltak a szolgálatban. Ezúton is szeretném megköszönni a szakácsoknak és a tanítóknak a szolgálatát, Isten áldását kérve az életükre.
    Augusztus 21-ikén hálaadó napot tartottunk a nyári táborok áldásaiért amin az  Úr kegyelméből 150 személy vett részt.
   Nagyon hálásak vagyunk az Úrnak amiért egész éven tudunk mükködni . És külön hálát adunk azért, hogy a jövő évre is vannak lefoglalásaink. Nagyon örülünk annak, hogy ezekből sok a visszajáró vendég, ami számunkra azt jelzik, hogy jól érzik magukat itt fen a hegyen. Ami minden évszakban nagyon szép.

Gyakorlati munkák 
 A lelki munka mellet nagyon sok gyakorlati munka megvalósult a 2011-es évben amiért együtt imádkoztunk. Szeretnénk ha a körlevél elolvasása után együtt is adnánk hálát érte.
-     Az előadó sátor egyik végét lezártuk.
-      Vájtunk egy 23 m mély beton gyűrűs kutat.
-      Tavasz és ősszel ki lett meszelve a központ.
-      A kúttól a víztározóig lefektettünk 500m  csövet a föld alá.
-      Vásároltunk 20 db kerékpárt a Bethlen alap támogatásával.
-      .Kaptunk még 1,95 hektár földet ami a Bereg Cemp nevére került.
-      Ebből 0,12 hektárt átminősítettünk építkezési területté.
-      Vásároltunk egy nagy teljesítményű mosógépet az Angol Kánaán Ház alapítvány támogatásával.
-      Emellett még sok időnket és energiánkat foglalja le az 5,5 hektáros terület karbantartása.
-      A téli tüzelő bekészletezése.
-      És a különböző hivatalokban a Szervezetünk képviselése.
Mindezért hálásak vagyunk Istennek. És köszönjük mindnyájatoknak, hogy imában hordoztátok szükségleteinket. 

 Tervek és szükségletek.
    Kedves testvéreink az Úr Jézus Krisztusban,
Az előttünk álló évben is nagy tervek várnak imádságra és megvalósításra. A legnagyobb lépés a következő évben a szolgálati lakás megépítése, amelynek a második szintjén 5 vendégszoba lesz az elsőn meg a lakás és az iroda. Ennek megépülésével felszabadulna az a részleg, amit jelenleg mi használunk. Így a tábor kényelmesebbé válik mindenki számára, és megépülne a kazánház, ami nagyon fontos.     Testvérek kérünk titeket imádkozzatok ezért a nagy tervért, hogy az Úr segítsen a megvalósításában.
És rendelje ki a szükséges anyagiakat illetve segítsen az engedélyek beszerzésében. Ha az Úr indít benneteket járuljatok hozzá ti is.
   Terveink között szerepel még :
-      Egy kútház megépítése a lenti kúthoz.
-      A villanyáram odahúzása ami kb 800 m.
-      Az előadósátor másik 3 oldalának a bezárása.

Családunkról.
Nem csak a szolgálatunkban érezzük Isten gondviselését és áldását hanem a családunkban is. Köszönjük minden testvérnek az imát, amit értünk mondtak, és bizonyságát tesszük annak hogy érezzük, hogy ennyi sokan imádkoznak értünk.
  Sokkminden történt az elmúlt időben a családunkban. Nagy örömmel osztom meg veletek, hogy bővült a családunk méghozzá kettővel. A tavaszon a Dobronyi Gyermek otthonból magunkhoz vettünk egy 21 éves lányt.
Akit Horváth Annának hívnak. És Augusztus 27-én megvolt Éva lányunk esküvője és így még egy fiunk lett. 

 A feleségemmel együtt nagyon hálásak vagyunk az Úrnak a gyermekeinkért, akik nem csak, hogy nem akadályoznak minket a szolgálatban, de teljes mértékben támogatnak úgy szellemileg, mint fizikailag is.
Kérünk titeket továbbra is hordjátok imádságba
családunkat és szolgálatunkat. Továbbra is számítunk imatámogatásaitokra. Isten Áldjon benneteket!!!


Az előadás elhangzott az Októberi továbbképzőnkön
A keresztyén élet szabályai, elvárásai.

      A keresztyén életnek vannak különböző szabályai vagy más szóval elvárásai. Amit Isten elvár tőlünk. A mostani továbbképzőn ezek közül eggyel fogunk foglalkozni mégpedig a Felelősségtudattal. És annak feltételeivel. Mindnyájunknak kel, hogy legyen felelősség érzete: Egymásért, családunkért gyülekezetünkért, örömhírklubunkért stb. De mikor ezeket soroljuk akkor a legtöbb esetben kihagyjuk azt, hogy magunkért. Na azt meg , hogy lelkünkért ki is töröljük a szótárból. Pedig innen indul ki minden. Ahhoz hogy az ember felelősségteljes életet éljen, a legfontosabb hogy tiszta lelkiismeretünk legyen.
     Mi az, hogy tiszta lelkiismeret kel, hogy legyen? Hisz a  miénk mindig tiszta. Én már egyszer megtisztítottam. És azóta nem kel foglalkoznom a saját lelkemmel. Megyek más lelkeket megmenteni.
Másnak mondom meg, hogy mi a tuti. Más lelkében turkálok. Más lelkét akarom megtisztítani.
     De közben nem vesszük észre, hogy a sajátunkat is belepi a por. Még Pál apostolnak is szükséges:
Apcs. 24:16.
Ebben gyakorlom pedig magamat, hogy botránkozás nélkül való lelkiismeretem legyen az Isten és emberek előtt mindenkor.
Szoktuk-e mi a magunk lelkét átvizsgálni, leporolni? Igen bátran kijelenthetjük, hogy felelőséggel tartozunk a saját lelkünkért, a jó lelkiismeretért.

Megbocsátás és bocsánatkérés.

Az egyik legnagyobb akadálya a tiszta lelkiismeretnek a harag és a haragos. A hivő ember olyan előszeretettel cipeli a maga kis terheit míg bele nem roskad. A Szentírás nagyon sok helyen beszél a haragról és annak hátrányairól, átkairól és csapdáiról. Mégis a hivő embernek nem kell különösebb ok, hogy haragra gerjedjen. Naponta szoktunk haragudni házastársunkra, gyermekeinkre, szomszédaínkra, kollégáinkra, a mai világra, fiatalokra,öregekre, stb.
    És olyan nehezen tudunk megbocsátani. Sőt sokszor a megbocsátásunk csak felszínes. Azt mondjuk megbocsátok, de nem felejtek. De az sem fontos, hogy nagy harag legyen a szívünkben elég egy kis neheztelés is és már kész rajtunk a teher amit hosszú ideig cipelünk. Addig míg bele nem roskadunk.
    Pedig testvérek nem annak csinálunk ezzel rosszat aki megsértett és bocsánatot kért, hanem önmagunknak. Magunkat büntetjük ezzel. Mert nem lesz lelki békességünk és szenvedni fogunk.
  Pedig az Ige egyértelműen utasít minket a megbocsátásra:
Márk 11:25.
És mikor imádkozva megállotok, bocsássátok meg, ha valaki ellen valami panaszotok van; hogy a ti mennyei Atyátok is megbocsássa néktek a ti vétkeiteket.
   Mondhatjuk azt ,hogy minket ez nem érint, nekünk nincs sem harag, sem neheztelés
a szívünkben. De testvérem mikor vizsgáltad meg utoljára a szívedet úgy igazán. Vagy úgy gondolod a hívő emberek között nem lehet ilyesmi? A szolgálattevő szívébe nem férkőzik be a harag?
  Ha így gondolkozol testvér akkor ki kel, hogy ábrándítsalak. Szeptember folyamán két különös esetnek voltam a tanúja ahol hivő emberek haragudtak egymásra:
 1) Az Ukrajnai GyEK munkatársi találkozón :
 2) Egy hitmélyítő hétvégén:
Mindkét esetben Isten különösképpen vezette rá ezeket a testvéreket a hibáikra.
Mi lenne testvér ha te egyszer ilyen helyzetbe kerülnél ?
Sokszor olyan nehéz megbocsátani Pedig Isten keményen figyelmeztet minket a Márk 11.
26.
Ha pedig ti meg nem bocsátotok, a ti mennyei Atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket.
Ehhez mit szóltok testvérek. Kemény Ige de azt látni kel, Isten ezzel nem megíjezsteni akar hanem tehermentesíteni minket.
Bocsánatkérés
   A bocsánatkérés testvérek legalább olyan nehéz mint a megbocsátás, sőt sokszor nehezebb. Miért van ez így? Mért megy nehezebben a bocsánatkérés mint a megbocsátás?
  Azért testvérek mert ehhez kel egy nagy adag alázat. Meg kel alázkodnunk embertársunk előtt. Be kel ismernünk a vétkeinket. Be kel látnunk, hogy mi sem vagyunk tökéletesek. És ez fáj az embernek.
  A másik nehézsége a bocsánatkérésnek az előítélet embertársainkkal szemben.
(Pont őtőle fogok bocsánatot kérni mikor ő ilyen meg olyan. Neki nem szabad letvolna így viselkedni.) Eközben felállítunk egy képet a másikról, ami sokszor nem valós és közben felhergeljük magunkat ellenük.
   A Szentírás hoz egy nagyon jó példát erre az ” Irgalmas Samaritánus történetét „
Mind a három szereplőről más képet alkotunk a történet előtt és a történet után.
  Vagy a Pista bácsi kalapácskérése:
De az Ige itt is világosan beszél
Mát. 5.
23.
Azért, ha a te ajándékodat az oltárra viszed és ott megemlékezel arról, hogy a te atyádfiának valami panasza van ellened:
24.
Hagyd ott az oltár előtt a te ajándékodat, és menj el, elébb békélj meg a te atyádfiával, és azután eljövén, vidd fel a te ajándékodat.
Kemény feltételek ezek, de szükségesek ahhoz, hogy a mi lelkiismeretünk tiszta legyen. Ezt önmagunktól nem tudjuk megtenni a magunk erejében bizva. De nem is várja Isten hogy egyedül tegyük meg valaki megteszi helyettünk:
Zsid. 9.
14.
Mennyivel inkább Krisztusnak a vére, a ki örökké való Lélek által önmagát áldozta fel ártatlanul Istennek: megtisztítja a ti lelkiismereteteket a holt cselekedetektől, hogy szolgáljatok az élő Istennek.
A mi feladatunk csupán az, hogy Isten előtt állva, elcsendesedve Önvizsgálatot tartsunk.
Az Ige szavaival élve:
1.Tim. 1:
19.
Megtartván a hitet és jó lelkiismeretet, melyet némelyek elvetvén, a hit dolgában hajótörést szenvedtek;A felelősség területei.
A keresztyén ember felelőségének még 5 területét sorolya fel a Szentírás:
1) Felelősséggel tartozunk minden tetteinkért.
2.Kor 5.
10.
Mert nékünk mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt, hogy kiki megjutalmaztassék a szerint, a miket e testben cselekedett, vagy jót, vagy gonoszt.
2) Minden kimondott szavunkért:
Mát. 12.
36.
De mondom néktek: Minden hivalkodó beszédért, a mit beszélnek az emberek, számot adnak majd az ítélet napján
3) Minden gondolatért:
2.Kor 10.
5.
Lerontván okoskodásokat és minden magaslatot, a mely Isten ismerete ellen emeltetett, és foglyul ejtvén minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak;
4) Minden hozzáállásért:
Péld. 6.
13.
A ki hunyorgat szemeivel; lábaival is szól, és ujjaival jelt ád.
14.
Álnokság van az ő szívében, gonoszt forral minden időben, háborúságot indít.
5) Minden indulatért
Jer. 17.
9.
Csalárdabb a szív mindennél, és gonosz az; kicsoda ismerhetné azt?
10.
Én, az Úr vagyok az, a ki a szívet fürkészem és a veséket vizsgálom, hogy megfizessek kinek-kinek az ő útai szerint és cselekedeteinek gyümölcse szerint.

Miért is van erre szükség?

2 Kor.1.
12.
Mert a mi dicsekedésünk ez, lelkiismeretünk bizonysága, hogy isteni őszinteséggel és tisztasággal, nem testi bölcseséggel, hanem Isten kegyelmével forgolódtunk a világon, kiváltképen pedig ti köztetek.

1 Pét. 3.
15.
Az Úr Istent pedig szenteljétek meg a ti szívetekben. Mindig készek legyetek megfelelni mindenkinek, a ki számot kér tőletek a bennetek levő reménységről, szelídséggel és félelemmel:
16.
Jó lelkiismeretetek lévén; hogy a miben rágalmaznak titeket, mint gonosztevőket, megszégyenüljenek a kik gyalázzák a ti Krisztusban való jó élteteket.

Zsolt 32.
1.
Dávid tanítása. Boldog az, a kinek hamissága megbocsáttatott, vétke elfedeztetett.
2.
Boldog ember az, a kinek az Úr bűnt nem tulajdonít, és lelkében csalárdság nincsen.
3.
Míg elhallgatám, megavultak csontjaim a napestig való jajgatás miatt.
4.
Míg éjjel-nappal rám nehezedék kezed, életerőm ellankadt, mintegy a nyár hevében. Szela.


Hála az Úrnak, 2010 nyarán a gyermekek


vidámsága tölthette be a Bereg Campfa- lait. A nyár elején kétsége- ink voltak, hogy a gazdasági helyzet miatt hány gyermek tudja majd befizetni a tá-bori részvételi díjat. Az Úré a dicsőség

• a 727 gyermekért

• a 139 nevelőért

• az 53 konyhai kisegítőért

• a 7 egészségügyi munkásért

A Kárpátaljai Református gyülekezeti gyerme-keken kivül, egy lembergi gyermekcsoportnak, egy Kijevi Evangélikus Egyház gyülekezeti tag-jainak és a Zápszonyi Baptista Gyülekezet cso-portjának is helyet adhatot a tábor épülete a nyár folyamán.

Bár sokunk számára a gyermekzsivály zavaró, fejfájást keltő, de az én szívem, akkor van csor-dultig tele hálával, ha a Bereg Campben minél több gyermek hangja hallható!

Adja az Úr, hogy

ez továbbra is így

legyen!

Volt és van miért Hálaadó ünnep-


séget tartanunk.

Az Úr Igéjével kezdtük a hála

adást, s Úrvacsora vétellel zár-

hattuk. Ezúton köszönöm

meg sok-sok keresztyén testvérem

segítségét. Köszönöm szépen:

• az értünk és szolgálatunkért elmondott imádságokat

• az odaszánt időt és erőt a tábori szolgálatra

• az anyagi segítséget

Az Úr meghallgatta az imádságainkat a szolgálati járművel kapcsolatban is.

Augusztusban kirendelte az anyagiakat egy Renault mikrobusz megvásárlásához. Erre a járműre nagyon nagy szüksége volt a Bereg Camp tá-bornak, mivel hetente 80-100 gyermek fel és le-szállítását így könnyebben meg lehet oldani. E rövid 3 hónap alatt is már megtapasz-talhattuk a mikrobusz előnyeit a szolgálatunk-ban. Imádkozzunk, hogy a jármű jól müködjön, s minél több gyermeket szállíthassunk a Bereg Campbe, hogy ott az Úr Igéjét

hallhassák és befogadhas-

sák Őt a szívükbe, mint

személyes Megváltójukat!

Mindannyian nagyon jól tudjuk,


hogy amit használunk annak rom-

lik az állapota. Ezért újból és újból

javítanunk, újjítanunk kell.

Hála az Úrnak, hogy nekünk is ezt

kellett tennünk egy ilyen hosszú

nyári táboroztatási időszak után. Szükséges volt a frissítő meszelésekre, az agyák és egyéb búto-

rok apró javítására, s itt-ott apró fejlesztésekre

is jutott idő és erő.

Szeptember első heteiben az Ú Úrtól kaptunk minderre erőt, és segítő testvéreket is, akik idejüket és erejüket nem saj-

nálva, odaálltak mellénk.

Az Úr áldja meg őket gazda-gon! S most leírhatjuk, hogy a tábor épülete és mi is várjuk az újabb testvéreket, akik az Úr Igéjének tanulmányozásával, távol a zajos roha-nó világi forgatagtól, elcsendesedve, szeretné-nek eltölteni egy hetet vagy akár egy hétvégét.

Kérlek, hogy imádkozzatok azért, hogy minél több vendég lehessen a Bereg

Campben a téli időszakban is.

Hiszen az Úr Igéje előtt nem le-

het akadály a hideg téli időjárás.

Miközben írom a hírlevelünket és sorbaveszem a táborban történt dolgokat újra és újra az erő-södik meg bennem, hogy milyen Csodálatos a mi Istenünk. Ő látja gondjainkat, nehézségeink-et, szükségünket. Hatalmas gondja volt a Bereg Campnek a vízellátás. Sok-sok imádság és kuta-


tás árán sikerült vizet találni, kutatfúrni a sziklás

hegyoldalon. Ám nehézségeink nem szüntek meg a kút megléte után sem, mivel naponta 100

fő számára kellett biztosítanunk a napi vízszük-ségletét. Nehéz szívvel álltam meg előttük egy-egy forró nyári napon azt mondva: Takarékos-kodjatok a vízzel, mert már csak erre a napra van elegendő.

Az Úr soha sem késle-

kedik! Az Angliai Ká-

naán Ház nevű alapít-

vány anyagi támogatásának segítségével elké-szülhetett egy víztározó, amelynek 2010. no-

vember 27.-én lesz a hivatalos átadása, hálaadó ünnepsége. Kérünk, hogy osztozz örömünkben, s vegyél részt az ünnepségen!

Jelenleg egy szolgálati lakás földterületének a bejegyzésén fáradozunk. Kérlek, imádkozz a hi-vatali papírok gyors elintézhetőségéért, hogy ne kelljen feleslegesen vesztegetnünk az Úrtól ka-pott időt! Áldjon és őrizzen az Úr továbbra is!