Irodalmi ajánló-----------------------------------------------------------


----------------------------------------


-----------------------------------------


------------------------------------

Ének 


-------------------------------------------Karácsonyi kézimunka

......................................................................................


https://www.youtube.com/watch?v=cV4BN5JdNwQ


.............................................................................

Megtört szívvel jövök Eléd.........................................................................

Meg kell már végre változnom...................

Akik Istent szeretik
...................................................2018  szeptember

ÚJ leckesorozat: "5 fontos kérdés"


2017. év
------------------------------

"Isten figyel rád, amikor szomorú vagy."-----------------------------------------
Luther Márton


-----------------------------------
Károli Gáspár élete


--------------------------
A legkisebbek is megismerhetik Istent


----------------
Paton János - Kannibálok között
---------------------------------------
Missziós:  "Páratlan gyöngyszem."

------------------
5 Napos Klub. 
Megismerhető Krisztus

...................

------------------
Illés

.............................

Péter Húsvétja - Húsvéti tanítási csomag
-----------------------------------

A legjobb Barát - Focis történet
-----------

Február:

"Mózes, a törvényadó."
--------------------------------------------
"Ezt tette Isten." - Missziós történet.------------------------------
Január

- "Jim Eliott élete."

---------------------------------------
- "Mr. O."
-----------------------------------------
"Mózes, a kiválasztott szabadító."
Új tanítói kézikönyv - 64 oldal, sok segítséggel az óvodások tanításához is.

---------------------------------
------------------------------------------------------------

2016. év

December
"Az imádság nagy kérdései"

---------------------------
Karácsonyi tanítási csomag: 
"Jézus Krisztus, a világ Világossága"


........................................................................................
November


------------------------
Szeptember

--------------------------------------------------------------------
Tábori tanítási csomag: Eszter

Akik nem táboroztak, használhatják az Örömhír Klubban, vagy a Vasárnapi Iskolában

------------------------------------------------------------------


5 Napos Klub: SZAVAK NÉLKÜLI KÖNYV

-----------------------------------------------------------------------


Új, spirálos képeskönyv!


----------------------------------------------------------
Húsvéti tanítási csomag


-------------------------------------------------------------------------------------------------------Színes A3 160 gr papírok 13 árnyalatban

-----------------------------------
David Ekong, egy fiú története, akit Isten különleges feladatra választott ki


------------------------------------------------------------

Merek. Amy Carmichael élete.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015. év
-------------------------------------------------------------------------------

 ELIZEUS, a hűséges Isten prófétája---------------------------------------------


-------------------------------------------------------------------------------------------------

Igeversek óvodásoknak

Ó és ÚSZ igeversek.
30 lap, színes 200 gr. -os papíron. Szövegkönyv.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tábori tanítási csomag 2015 :

Illés, az élő Isten prófétája
Missziós történet: Tabeeba - Patricia St. John élete

--------------------------------------------

5 NAPOS KLUB Tanítási csomagja: "Jézus az én Megváltóm és barátom."

Felújított tanítói kézikönyv. Színes éneklapok és igeversek A3 méretben.

Új tanítói szövegkönyv. Szemléltetés vetíthető változatban is.


------------------------------------

Érdeklődni lehet: 050 1562769  telefonszámon. (Simon József) vagy a területi munkatársak elérhetőségein.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
.........................................................................................................


-----------------------------

------------------------------


---------------------------------------------------------

2014-ben bemutatott tanítási anyagok listája:


Királyi gyermekek
Az Úr Jézus Krisztus élete - 2.
Különleges események Jeruzsálemben - Húsvét.
Pál, Isten szolgája.
Egyetlen út - 5 Napos Klub
Dániel - (+ "Nyomok a hóban." missziós történet) - Tábor
Péter, az Úr apostola
William Carey - Missziós történet)
Az alma (elmélyítő tanítás)
Búza és konkoly
A hit segit (tárgyi tanítás)
Karácsonyi képeslapok - Karácsony
Józsué, Isten harcosa.

.................................. ..........................................................

Missziós történet.

William Carey 

Egy cipész, aki India kezébe adta a Bibliát.


 Képeskönyv: Spirálos, színes.

 Szövegkönyv

 Énekek + kotta
- „Isten minden gyermekének kijelölte a helyét.”
- „Tűzed, Uram Jézus.”
  

 Aranymondás:        - „Mert úgy szerette Isten a világot…”  János 3, 16
                        - „Aki tehát vallást tesz rólam az emberek előtt,
                                  arról majd én is vallást teszek mennyei Atyám előtt,
                                     aki pedig megtagad engem  az emberek előtt,
                                       azt majd én is megtagadom  mennyei Atyám előtt.”   Máté 10, 32
                      -  „ Az ég és a föld elmúlik, de az én beszédeim nem múlnak el.  Lukács 21, 33


 Ismétlő játék:
Cipész
Nemzetiségek

------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------
--------------------------------------------------

----------------------------------------------------


---------------------------------------------------------------------------------
Készülünk a tavaszra.
Munkatársak számára már kaphatóak az új kézimunkaeszközök a Missziósházban. (2014. február 25) 

 

 

---------------------------------------------
„Isten figyel rád,

amikor szomorú vagy.”


Leckék:

1. A kitaszított, akit Isten elfogadott
(Jefte története)
Központi igazság: Isten elfogadja és használja azokat, akik bíznak benne.

2. Az idegen, akit befogadtak
(Ruth története)
Istennek minden ember egyformán értékes

3. Aki tiszta tudott maradni egy szennyes világban
(Sámuel története)
Isten megtisztítja és megőrzi azokat, akik bíznak benne.

4. Aki megtanult másoknak megbocsátani
(Péter története)
Isten mindenkinek kész megbocsátani

5. Akit mások megvetettek, de Isten elfogadott
(Máté története)
Isten kész és képes megbocsátani a bűneidet, megváltoztatni az életedet.

Képeskönyv: SpirálosIgeversek:
 1. Jóel 2,13„Térjetek meg Istenetekhez, az Úrhoz! Mert kegyelmes és irgalmas Ő…”
 2. A Joel 2,14 ismétkése
 3. Zsolt 51,9 „Moss meg engem és fehérebb leszek, mint a hó.”
 4. Efezus 4,32 „Legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek  a Krisztusban.”
 5. Az Ef 4,32 ismétkése vagy Róma 3,23 „A bűn zsoldja a halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban.”

Ismétlő játék:
-          Kalászok és cserépedények.
-          Vidám, vagy szomorú arcok.
-          Korabeli pénzérmék


------------------------------------------------------------
Dávid élete – 2.Képeskönyv: Spirálos 

Szövegkönyv. (A sorozat 8 leckét tartalmaz) -  Dávid a filiszteusok között. Saúl kapcsolatba lép egy halottidézővel. Dávid király lesz Isten ígérete szerint. A szövetség ládáját elrabolják, majd visszahozzák. Dávid és Betsabé. Dávid és Méfibóset. Absolon fellázad Dávid ellen. Salamon követi Dávidot a trónon

Igeversek: A 23. Zsoltár 4, 5, 6 versei

Ének:
*      „Szentlélek, ha rám száll.”


Ismétlő játék:

*      Igen! Nem!

*      Kérdés a királyhoz.

*      Lázadóból Isten gyermeke.

*      Építsünk házat

Igevers kirakós. (23. zsoltár tanulása után.)

Jelenlét: A pajzs. Mintapéldány

Foglalkoztató feladat: Betűk. Mintapéldány

Meghívó az Örömhír Klubba. Mintapéldány


----------------------------------------------------------------------------
Dávid élete – 1.Képeskönyv: Spirálos

Szövegkönyv. Izráel királyt választ. Saúl engedetlensége. Isten királyt választ. Dávid és Góliát. Egy barát és egy ellenség (Jonatán és Saúl). Dávid megkíméli az ellenségeit  

Aranymondás: Zsoltárok 23, 1-3

Énekek + kotta:
-         Dávid egykor
-         Az Úr a pásztorom

Ismétlő játék:
-         Koronák és pontok
-         Hol az veszett el a bárány?

Jelenlét:
-         Koronák.
---------------------------------------------------------------------------------------------Találkozz a Szerzővel!


Tanítási csomag ismertető

Képeskönyv: Spirálos

Szövegkönyv:

1. lecke Ki a Szentlélek és mit tudhatunk róla?
2. lecke A Szentlélek adta nekünk a Bibliát
3. lecke A Szentlélek életet ad
4. lecke A Szentlélek a hívő társa
5. lecke A Szentlélek erőt ad Isten gyermekeinek

Igeversek:

1.     „Amikor azonban eljön Ő, az igazság Lelke, elvezet titeket a teljes igazságra” (János 16,13).
2.     „A Szentlélektől indíttatva szólaltak meg az Istentől küldött emberek” (2Péter 1,21b).
3.     „Nagyobb az, aki bennetek van, mint az, aki a világban van” (1János 4,4).

Énekek:
 • Isten élő Lelke jöjj
 • Hiszek én

Ismétlő játék:
 • Csapatmunka
 • Szívkirakó
 • Növekedés
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Taníts minket imádkozni
5 leckés sorozat az imádságról


 
 • Milyen nagyszerű, hogy beszélhetünk Istennel.
 • Az imádság a hívő keresztyén oxigénje
 • Imádságaim örömet szereznek Istennek
 • Másoknak is szükségük van imádságaimra
 • Tanuljunk imádkozni
Igeversek:
 1. Benned bízik az én lelkem: és szárnyaid árnyékába menekülök.  Zsoltárok 57, 2
 2. „Sőt tőlem is távol legyen, hogy az Úr ellen vétkezzem és felhagyjak az érettetek való könyörgéssel.” 1 Sámuel 12,23
 3. „Uram, nyisd meg az én ajakimat, hogy hirdesse szájam a te dicséretedet. ” Zsoltárok 51, 17
Énekek:
 1. Ha napjában ha egyszer kicsit elcsendesednél
 2. Kis telefonom van nekem
 3. Amit szívünk esdve kér.
Ismétlő játék:
Jelzőlámpák
Titkos szavak
Válassz egy számot
Hazavihető dolgok:
- Imádatnaptár
- Imakocka
- Imádkozó kéz
------------------------------------------------------------------------------------------------------

5 Napos Klub - Gyermek-evangélizációs hét
tanítási anyagának ismertetője


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Az Úr Jézus Krisztus élete – 1

Képeskönyv: Flanel, lapozós.

Szövegkönyv: 
 1. A híradás. 
 2. A pásztorok hallanak a Megváltóról. 
 3. A bölcsek imádják a Királyt. 
 4. Az Úr Jézus Krisztus gyermekkora.
 5.  Az Úr Jézus megkísértése.
 6. Az Úr Jézus elhívja a tanítványokat

Igeversek:

-          „Fiút fog szülni, akit nevezz el Jézusnak, mert ő szabadítja meg népét bűneiből.” Mt. 1,21
-          „Nagy lesz ő, és a Magasságos Fiának mondják majd; az Úr Isten neki adja atyjának, Dávidnak a trónját.”  Lk. 1,32
-          „Azután így szólt mindnyájukhoz: „Ha valaki énutánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel naponként a keresztjét, és kövessen engem.” Lk. 9,23
-          Mivel maga is kísértést szenvedett, segíteni tud azokon, akik kísértésbe esnek. Zsid. 2,18

-----------------------------------------------------------------------------------


Ősatyák
                                                                                                                      

TANÍTÁSI CSOMAG

 Bibliai lecke:              
1.      Ábrahám elhívása.
2.      Ábrahám egy fiút kap ajándékba
3.      Ábrahám feleséget keres a fiának
4.      Az elsőszülöttségi jog és az áldás
5.      Jákób távol az otthonától

Képes szemléltetőkönyvek:
Spirálos és Ceflo=lapozós

Szövegkönyv: + evangéliumi földgömb, evangéliumi tanítással, foglalkoztató feladattal, ötletekkel, információkkal, ismétlő kérdésekkel.
Külön segítség az óvodásokat tanítók számára.

Aranymondás:
1.       „Hű az, aki ígéretet tett.” Zsidók 10,23
2.       „Tudom, Istenem, hogy te a szíveket vizsgálod, és gyönyörködsz az őszinteségben.” 1Krónikák 29,17 a
3.       „Bölccsé teszlek, és megtanítalak, melyik úton kell járnod. Tanácsot adok, rajtad lesz a szemem.” Zsoltárok 32,8
4.       „Csalárdabb a szív mindennél, javíthatatlan.” Jeremiás 17,9
5.       „Aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi a Krisztus Jézus napjára.” Filippi 1,6 b
                                                                                                                       
Ismétlő játék: szövegkönyvben ismétlő játék ötletekkel.

Jelenlét az Örömhír Klubban: Cipőgyűjtemény.

Kifestő: (Mintapéldányok)        -    „Ábrahám egy kosra talál a bokor ágai között.” 
                    -     „Rebeka megitatja a szolga tevéit.”
Egyéb kézimunkák a Kreatív ötlettárban.

-------------------------------------------------

Húsvét 2013 A legnagyszerűbb történet,

amelyet valaha is elmondtak


Képek   

Szövegkönyv  

Központi igazság – A4 színes – „Krisztus meghalt és feltámadt a bűnösökért.”

Aranymondás    A3 – 160 gr – „Ezért üdvözíteni tudja örökre azokat, akik általa járulnak Istenhez.” Zsidók 7, 25

 Ének: „A sír üres.” – A3- 160 gr  

 Ismétlő játék

 Plakát. Meghívó az alkalomra – 5 példány A3

Kézimunka:
-         „Jézus szeret téged!” ,
-         Szívek.”

CD – PP -- A tanítás képeivel, igeverssel, énekkel 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Az ellopott jégkrém 
A lecke segítséget nyújthat a gyermekeknek,
hogyan tehetnek bizonyságot a barátaiknak. 

Szerző:  Carolyn London

Rajz:  Deborah Behl Nielson

Fordítás:  Simon Dávid

------------------------------------------------------------------------------------BIRÁK

ENGEDETLENSÉG ÉS SZABADITÁS 

Tanítási csomag

Képeskönyv: Spirálos 

1. Izráel megszegett ígérete 
2. lecke Debóra és Bárák megszabadítja Izráelt 
3. lecke Gedeon megtanul bátran kiállni Istenért 
4. lecke Gedeon és háromszáz embere a midjániták ellen 
5. lecke Isten kiválasztja Sámsont 
6. lecke Sámson és Delila

Szövegkönyv: Új kiadásban
Ismétlő játékok a tanítói szövegkönyvben
Igeversek: Színes 
 • „Szeresd az Urat,a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből” (Máté 22,37).
 • „Álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek. Közeledjetek az Istenhez, és Ő közeledni fog hozzátok” (Jakab 4,7−8).
 • „Meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi a Krisztus Jézus napjára” (Filippi 1,6).
 • „Ha pedig a világosságban járunk, ahogyan ő maga a világosságban van, akkor közösségünk van egymással, és Jézusnak, az ő Fiának vére megtisztít minket minden bűntől” (1 János 1,7).

Énekek: 
 • Állj fel és kiálts
 • Jó hozzám az Úr
 • Napkeltétől napnyugtáig

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gyermekek a Bibliában

Bibliai leckék:
 1. KÉT FIÚ HALLJA ISTEN SZAVÁT 
 2. EGY MEGPRÓBÁLT IFJÚ
 3. EGY KISLÁNY TANÚBIZONYSÁGOT TESZ
 4. EGY KISLÁNY IMÁDKOZIK
 5. EGY KISFIÚ MEGHALLJA ISTEN HÍVÁSÁT
Aranymondások:
 • „És vér kiontása nélkül  nincs bűnbocsánat.” Zsidók 9, 22
 • „Íme, az ajtó előtt állok és zörgetek: ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót,  bemegyek ahhoz.” Jelenések 3, 20
 • „Bizony, bizony mondom néktek: aki hallja az én igémet, és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van.” János 5, 24
 • „Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez; nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.” Efézus 2, 8-9
 • „Velem van az Úr, nem félek, ember mit árthat nekem?” Zsoltárok 118,6


Ismétlő játék:
 1. Kain és Ábel
 2. Rodé
 3. Sámuel

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Paton János - Kannibálok között

 Az öt részből álló történet elmondja John Paton küzdelmeit, amikor Skóciában tanítóként dolgozott, majd bizonyságot tett az elveszetteknek Glasgowban, és utána Tanna szigetére ment misszionáriusnak a kannibálok közé. Gyermekeket és felnőtteket egyaránt lelkesít ez az eseménydús, igaz történet.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A LÁBON JÁRÓ KÖNYV

Igaz történet a tibeti Bibliáról

L. H. Dick

8 színes kép

Aranymondás:
„Azért halt meg mindenkiért,  hogy akik élnek,  többé ne önmaguknak  éljenek, hanem annak, aki értük meghalt  és feltámadt.”
                                                                                                                             2 Korinthus 5, 15

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Adj, amit tudsz!

Lecke gyermekeknek,
hogyan mutassák ki szeretetüket mások felé

Irta: Vera Hutchcroft
Rajzolta: Sam Butcher
Fordítás: Simon Dávid

Tanítsd a gyermekeket:

ü     miért mutassuk ki szeretetünket mások felé
ü     milyen módon tudjuk kimutatni a szeretetünket Isten és mások felé
ü     hogyan használhat bennünket Isten, hogy másoknak segítsünk
ü     hogyan válhat Jézus Krisztus személyes Megváltónkká

Aranymondás:

D:\Dokumentumok\Képek szerkesztésekhez\Bibliai\Húsvét\IMG_0006.jpgSzeretteim, ha így szeretett minket Isten,
      akkor mi is D:\Dokumentumok\Képek szerkesztésekhez\test\j0431551[1].pngtartozunk azzal, hogy szeressük egymást.”  1 János 4,11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Húsvéti tanítási csomag
2012
Júdás döntése

Tanítás szövege: Júdás döntése.” 

Tanítás képei: 8 színes kép - A4 méretben
          + Irás a kereszten.

Központi igazság (A4): Isten azt akarja, hogy a jó mellett dönts.

Aranymondás (A3 méretben): „Aki hisz a Fiúban, annak örök élete van, aki pedig nem engedelmeskedik a Fiúnak, nem lát majd életet, hanem az Isten haragja marad rajta.”   János 3,36

Aranymondás tanítása + aranymondás gyakorlása kézjelekkel.

Szemléltetők használata és 4 játékajánlat

Ismétlő játék: Júdáspénz.

Énekek+kotta+cd-re énekelve:
A3 méretben:
„Júdás indul.”
„Az első Húsvét ünnepén.”

Foglalkoztató tevékenység: „Te hogyan döntenél?”

Jelenet: „Kövek”(2 példányban)

Plakát: A3 méretben 5 példány

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


KARÁCSONY FÉNYE

Karácsonyi tanítási csomag

Tartalomjegyzék:

*    Bibliai lecke: „Karácsony fénye.” – tanítás szövege.

*    Az összejövetel programja; Az ünnepi alkalom előkészítése; Szemléltetőeszközök és egyéb oktatási segédanyagok; Játékajánlatok.

*    A tanítás színes képei. -  160 gr. színes (7)

*    Központi igazság. - Neked is szükséged van az élet világosságára.

*    Aranymondás: „Én vagyok a világ világossága:  aki engem követ, nem jár sötétségben,  hanem övé lesz az élet világossága.” János 8,12. - A3 160 gr.

*    Aranymondás gyakorlása és tanulást segítő tevékenység

*    Ismétlő játék: Fenyőfa gyertyákkal. A3 színes lapon. 160 gr.

*    Kézimunka: „Gyertyák.” „Labirintus.”

*    Ének: „Glória, glória.” – A3. + ének cd-n.

*    3 játékajánlat és gyülekező tevékenység.

*    Jelenet: „A négy gyertya története.”

*    Plakát-meghívó az alkalomra: A4 (1) és A3(4) méretben.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------JÓZSEF ÉLETE

Rabszolgasorsból
az ország második emberévé

OKTATÓI CSOMAG GYERMEKEK TANITÁSÁHOZ
  
Bibliai leckék:
·        A kedvenc
·        Józsefet eladják testvérei
·        A börtönben
·        József jutalma
·        József gondoskodik családjáról

Képeskönyvek típusai: Lapozós, Spirálos, Flanel.
 
Szövegkönyv.

Szócsíkok a szemléltetéshez.
Aranymondás: Károli fordítás szerint, A4 színes 
1. „Ha tehát a Fiú megszabadít…” János 8, 36
2. „Isten a mi oltalmunk…” Zsoltárok 46, 2
3. „Mindenre van erőm…” Filippi 4, 13
4. „Pedig a mi Istenünk az égben van…”Zsoltárok 115, 3
5. „Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik…” Róma 8, 28

Énekek (A3 méretben)+kotta:
· Bízom benned, Uram Jézus.
· Teremts bennem tiszta szívet
  
Ismétlő játékok:
·  József ruhája – A3
· József álma – Színes A4

Egyéb ismétlő játékok leírása az új szövegkönyvben.
Ovisok számára egyszerűsített változatok.
  
Kifestők:
1. József kabátja
2. József kabátot kap
3. Józsefet eladják a testvérei.

Csendes idő feladatlap: Jákób családja
Jelenlét vezetése: Kabát


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GYEK OKTATÓI KÖNYVEK

KIDOLGOZOTT LECKÉK
SERDÜLŐK TANÍTÁSÁHOZ

Minden lecke két részletben is tanítható
11-15 évesek tanítására kitűnően alkalmas.
16-18 évesek számára is alkalma némi változtatássalISTEN ÚTJA
12 részes
Az Istenhez vezető út
 1. Az igaz Isten. -  Honnan tudjuk, hogy Isten létezik. Milyen Isten?
 2. Akadályok és áldások. – Mi akadályoz Isten megismerésében? Melyek Isten megismerésének áldásai?
 3. Az üdvösség hídja. – A halál szakadéka. Isten szeretetének tartópillérei. Átkelés a hídon. Új területre érkezünk.
 4. A megigazulás. – Mi a megigazulás? Mi történik, amikor megigazulsz? Hogyan igazulhatsz meg?
Az Isten szerinti élet
    
     5.  A csendesség – Mikor, hol, hogyan tartsunk csendességet? Beszélgess Istennel imádságban.
     6.  A Lélek gyümölcse – Hozzá hasonlóvá válni. Galata 5, 22-23
     7.  A felsőbbség – Istennek mindenek felett van hatalma. Emberek és helyszínek.
     8.  A magántulajdon – A világ mondja: „Szerezz többet!”, Isten mondja: „Adj többet!”
     9.  Az erkölcs – Erkölcsi kérdések. A keresztyén álláspont. A világi álláspont. Légy készen!
   10.  Az idő – Itt az idő Istent keresni! Itt az idő Istent szolgálni!

Végső kihívás

   11.  Válaszd Isten útját! – Krisztus evangéliuma. Az evangéliumra adott néhány válasz. Melyik úton           akarsz továbbmenni?
   12.  Bízz Istenben utad során. – Istennek terve van minden gyermekével. Isten megengedi a nehézségeket, és munkálkodik általuk.

Tankönyv melléklete: Szemléltető ábrák (24), kiosztható feladatlapok (23)
CD: Szemléltető ábrák és feladatlapok
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Krisztus katonája
12 részes

A csata
 1. Lelki hadviselés. - Isten. Sátán, Isten ellensége
 2. Az ellenség taktikája. – Mit ajánl a Sátán? Amit a Sátán eltitkol. A Sátán veresége.
 3. Lépj be a hadseregbe! – A parancsnok. Hogyan csatlakozhatsz a hadsereghez? Mivel jár, ha Krisztus katonája leszel? Kinek a zászlaja alatt harcolsz?
 4. Készülj a harcra! – A katona. A harctér. A katona feladata.
A fegyverzet

     5.  Az igazság öve
     6.  A megigazulás páncélja
     7.  A békesség evangéliumának saruja
     8.  A hit pajzsa
     9.  Az üdvösség sisakja
   10.  A Lélek kardja

   11.  Szüntelen imádkozzatok! – Mikor? Hogyan?
   12.  Végső kihívás. – Katonák a kereszt alatt. Te melyik katonához hasonlítasz?

Tankönyv melléklete: Szemléltető ábrák (33), kiosztható feladatlapok.(23)
CD: Szemléltető ábrák és feladatlapok

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Isten mondja
12 részes

Isten mondja: Ez az én Szavam
 1. Miért tanulmányozzuk a Bibliát? – A Biblia Isten szava. A Biblia megváltoztathatja az éltedet.
 2. Hogyan tanulmányozzuk a Bibliát?
Isten mondja: Ez az én mércém

     3.  Az első és második parancsolat
     4.  A harmadik és negyedik parancsolat
     5.  Az ötödik, hatodik és hetedik parancsolat
     6.  A nyolcadik, kilencedik és tizedik parancsolat
     
Isten mondja: A válasz Krisztus

     7.  Istensége
     8.  Élete
     9.  Halála
   10.  Feltámadása

Isten mondja: Mi a te válaszod?

   11.  Van-e örök életed?
   12.  Növekedsz-e?

Tankönyv melléklete: Szemléltető ábrák (30), kiosztható feladatlapok (17).
CD: Szemléltető ábrák és feladatlapok

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  
Jakab levele
10 részes

 1. A próbák (Jakab 1, 2-12). - A próbák valóságosak. Helyes hozzáállás. A próbák haszna. Jutalom a próbák után.
 2. Kísértés. (Jakab 1, 13-15) – A kísértés meghatározása. A kísértés forrása. Segítség a kísértések idején.
 3. Isten Igéje. (Jakab 1, 22-25) – Az Ige, mint tükör. Az ember, aki nem veszi figyelembe az Igét. Az ember, aki cselekszi az Igét. A nyereségek.
 4. Személyválogatás. (Jakab 2, 1-12) – Személyválogatás a hívők között. Isten nem kivételez.
 5. Élő hit. (Jakab 2, 14-26) – Halott hit. Élő hit.
 6. A nyelv. (Jakab 3, 3-12) – A nyelv hatalma. A nyelv okozta károk. A nyelv: édes is, keserű is.
 7. Konfliktusok. (Jakab 3, 17- 4,2) – Kiváltó okok. Következmények. Helyes magatartás.
 8. Tervek a jövőre (Jakab 4, 13-16) – Néha elbizakodottan tervezünk. Terveink nagyon bizonytalan kimenetelűek. Tervezzünk Isten akarata szerint.
 9. Krisztus visszajövetele (Jakab 5, 1-8) – A bűnösök ítélete. A hűségesek jutalma.
 10. Az imádság. (Jakab 5, 13-18) – Imádkozz minden helyzetben. Imádkozz a betegekért. Imádkozz, mint Illés próféta.
Tankönyv melléklete: Kiosztható feladatlapok (10 leckéhez 20 oldal).
CD: Szemléltető ábrák és feladatlapok

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tíz előadás tiniknek
10 részes

 1. Létezik Isten?
 2. Milyen Isten az Úr?
 3. Megbízhatok a Bibliában?
 4. Az Úr Jézus Krisztus
 5. A megváltás egyenlete
 6. A keresztyén élet egyenlete
 7. Lemaradás
 8. Többrétű választás
 9. Kihez hasonlítasz?
 10. A jövő

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


    A VILÁG

1. lecke - Hogyan kerültünk a világba? (1)
2. lecke - Hogyan kerültünk a világba? (2)
3. lecke - Mi a baj a világgal? (1)
4. lecke - Mi a baj a világgal? (2)
5. lecke - Hol állsz a világban? (1)
6. lecke - Hol állsz a világban? (2)
7. lecke - A világban, de nem a világból (1)
8. lecke - A világban, de nem a világból (2)
9. lecke - Kinek van igaza? (1)
10. lecke - Kinek van igaza? (2)
11. lecke - Miért vagyok a világon?
12. lecke - Merre menjek? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                     "A teremtés napjai kifestő" elfogyott a raktárból
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Áhítatos füzetek gyermekek számára.

Minden kötet 3 hónapra nyújt segítséget a csendesség tartásához.

A 3.-ik kötet jelenleg nincs raktáron
--------------------------------------------------------------------------------------------------


---------------------------------------------------------------------------------

Eszközök kézimunkákhoz